Očkování

Telekomunikační průmysl neprováděl žádný výzkum o zdravotním dopadu 5G

 

alt

Prof. Paul Heroux, Akshit Sangomla
13.4.2019 GlobalResearch,  překlad Zvědavec
Indie plánuje zahájit testování sítě 5G do roku 2020, ale odborníci a průmysl se staví proti tomu kvůli dopadu na lidské zdraví a životní prostředí. Pátá generace bezdrátové sítě slibuje, že bude 50krát rychlejší než její předchůdce - 4G. Webová stránka Down To Earth provedla rozhovory s celou řadou odborníků na toto téma.


Paul Heroux, profesor toxikologie a zdravotních účinků elektromagnetismu na katedře chirurgie na McGillově lékařské univerzitě v Kanadě, poskytl rozhovor pro web Down To Earth o tom, že přijetí 5G bude škodlivé pro zdraví lidí.

Akshit Sangomla: Jaký je hlavní zdravotní dopad používání mobilní sítě 5G a existuje dostatek vědeckých důkazů, které by prokázaly, že k těmto dopadům dojde?

Paul Heroux: Veškeré umělé elektromagnetické záření je problém, protože biologické systémy na to nejsou přizpůsobeny. Vzhledem k tomu, že se expozice postupně zvyšovala a začala v době, kdy bylo odhalení nemocí nerozvinuté, tyto dopady nebyly z velké části pozorovány. Zdravotní důkazy zde byly, ale po několik desetiletí byly ignorovány. 5G bude podporovat používání mobilních telefonů, takže lidé budou vystaveni telefonům a základním stanicím. Vyšší frekvence budou koncentrovat záření v menší části lidského těla kvůli menší hloubce průniku. Tyto frekvence také vyžadují větší intenzitu, aby umožnily proniknutí přes překážky. Expozi ce budou časem koncentrovanější, a to kvůli tvarování paprsku (5-10°), který je specifický pro 5G. Pokud jde o konkrétní otázku rakoviny, všechny hlavní studie na zvířatech, včetně Chou (1992), Repacholi (1997) a NTP-Ramzzini (2019) potvrzují karcinogenní působení elektromagnetického záření (EMR).

AS: Země jako Velká Británie, USA a dokonce Indie usilují o rychlejší přijetí 5G? Byly vyřešeny obavy, týkající se dopadů na zdraví?

PH: Průmysl neprovedl žádné zdravotní studie o 5G. Nemusí je dělat, protože mají úplnou kontrolu nad právními předpisy, které jim umožňují svévolně umísťovat základní stanice na ulice v blízkosti domů, a lidé nemají žádné východisko. Dominique Bellepomme, onkolog působící v Paříži, to nazývá „zločinem proti lidskosti“. Jako obvykle, aby průmysl prosadil přijetí další aktualizace, představuje 5G jako revoluci, zatímco ve skutečnosti je to jen rozšíření bezdrátové sítě. Většina aplikací, sloužících k propagaci, je „nehotový inzerovaný software“, tzn. věci, které již buď existují, nebo se nikdy nedočkají real izace. S amořídící auta mohou být navržena bez 5G. Internet věcí je invazí do soukromí, je optimalizován především pro špionáž a měl by být orámován omezeními, která by chránila soukromé informace a právo nebýt ozářen EMR.

AS: Jak vážné by mohly být tyto dopady ve světě, který bude zcela propojen sítí 5G?

PH: Mělo by to vliv na výskyt rakoviny, neurologická onemocnění, včetně elektrické hypersenzitivity (EHS), plodnost a cukrovku. Děti jsou obzvláště zranitelné.

AS: Jaký je současný postoj Evropské unie a dalších globálních orgánů k zdravotním důsledkům 5G?

PH: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny v Lyonu ve Francii varovala v letech 2002 a 2011 před spojitostí mezi EMR a rakovinou. Mnoho dalších mezinárodních a veřejných orgánů je pod přímým vlivem průmyslových odvětví. Vzhledem k tomu, že tato otázka zahrnuje mezioborovou vědu, specialistům z tohoto průmyslu bylo umožněno infiltrovat do mnoha organizací, které také dostávají štědré dary od velkých technologických společností. Pohodlí a výhodnost bezdrátové sítě vytvořily obrovskou finanční základnu a ohlas široké veřejnosti, která byla vedena k tomu, aby na základě propagačních kampaní a příliš zjednodušené vědy věřila, že EMR nepředstavuje ž&a acut e;dné zdravotní důsledky.

AS: Mohou být zdravotní dopady sníženy, aniž by to ovlivnilo zavedení 5G?

PH: Je naprosto možné navrhnout nejrychlejší telekomunikační systémy, a zároveň minimalizovat dopady na zdraví. Za prvé, dejte nejvyšší prioritu rozmístění sítí optických vláken v domácnostech a ve firmách, což může být v konečném důsledku mnohonásobně rychlejší, než 5G. Za druhé, využijte kabelové připojení, které, podobně jako kabel, přivede do vašich domovů rychlost 10 gb/s. Za třetí, přiznejte si, čím mobilní telefony jsou: je to zařízení, vydávající záření. Přepracujte je tak, aby se minimalizovala expozice uživatelů, což může mít za následek snížení o faktor 100. A používejte je střídmě, nedopusťte, aby se staly n&a acut e;hražkou za pracoviště a pastvou pro oči.


Telecom Industry Did No Research on Health Impacts of 5G vyšel 27. března 2019 na Global Research. Překlad v ceně 273 Kč Zvědavec.


Články s podobnou tématikou

Vystavil Václav Dvořák 11:39:00

Secretary European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV) shared an update on Respect, promote and protect freedom of informed vaccination consent throughout Europe Check it out and leave a comment:

PETITION UPDATE

 

 

Pathways to Vaccine Damage - Urgent Action Requested!

 

With pressure intensifying across Europe and beyond to maintain and extend vaccine mandates, as well as increasing hostility towards those who question vaccines in any way, the EFVV has produced a new fully-referenced scientific document: Pathways for Vaccine Damage (click through).   Please take the time to read this document and send it to your political representatives: MEPs, local MPs,...

 

You signed Secretary European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV)'s petition, "Respect, promote and protect freedom of informed vaccination consent throughout Europe", on Apr 20, 2015

The person (or organization) who started this petition is not affiliated with Change.org. Change.org did not create this petition and is not responsible for the petition content. Click here to stop receiving updates about this petition.

 

Unsubscribe from emails like this
Unsubscribe from all Change.org emails
Manage your email preferences  ·  Privacy policy

We'd love to hear from you! Contact us through our help center.

Change.org  ·  548 Market St #29993, San Francisco, CA 94104-5401, USA

 
https://newstarget.com/2019-03-06-genetic-sequencing-science-breakthrough-just-proved-that-measles-outbreaks-are-caused-by-the-measles-vaccine.html?fbclid=IwAR12eiojiNoUTK0_Lfd5-w9TcfwQsrkSUseSZGoGvBNHxQVKbo53BSCrY1c

Vážení,

 

ještě před nedávnou dobou probíhala v českých médiích cílená PR kampaň, která za viníky spalničnových epidemií označovala takzvané odmítače očkování, přestože tomu tak ve skutečnosti není. Před několika týdny jeden z hlavních tvůrců a propagátorů současné očkovací politiky plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. pronesl v pořadu Michaely Jílkové Máte slovo (14. 2. 2019), že pokud by se naočkovalo 100% dětí, epidemie spalniček by tu nebyly. Nyní již i hlavní média začínají pravdivě informovat, že spalničky se šíří především mezi dospělými, kteří byli v dětství očkovaní, a tedy epidemie tu budou, i kdybychom naočkovali každé dítě. Na tomto případě je velmi výrazně patrné, že masově šířené informace o očkování nemusí být pravdivé a je možné za nimi hledat PR agentury, kterým něco jako lež není na překážku. Prosíme proto všechny čestné lidi, kteří jakkoliv působí v médiích a informují o očkování, aby nepodléhali PR propagacím, zjišťovali si fakta a hledali pravdu. Podrobnosti k této kauze naleznete v článku Záměrné lhaní plukovníka Chlíbka v přímém přenosu.

 

Se srdečným pozdravem

 

Václav Hrabák
www.poockovani.cz
603 743 049

 

odkaz: https://www.poockovani.cz/zpravy/clanky/zamerne-lhani-plukovnika-chlibka-v-primem-prenosu

Spalničky stále hýbou médii. Za mě se jedná o nemoc, u které je dobré znát její rizika a zvážit si, jestli se rodič víc bojí očkování nebo nákazy. Jaká jsou rizika, spojená s proděláním nemoci, popisuji v článku Před čím děti chráníme? MMR. (tyto informace jsou rovněž obsaženy v e-knize zdarma Jak jsem se začala zajímat o očkování a nově i v e-knize První dětská očkování).

Někteří z rodičů mluví o tom, že by očkování proti spalničkám zvažovali, kdyby bylo možné pořídit monovakcínu. Tato možnost tu existuje. Jedná se např. o vakcínu Measles Vaccine od německé firmy PaxVax Berna GmbH

Jak tuto vakcínu objednat? Postup je trochu složitý. Podrobně ho popisuji v e-knize První dětská očkování

Podstatné je, že se jedná o podání tzv. off-label, za které je zodpovědný lékař. Pomineme úvahy o tom, jak se taková zodpovědnost reálně projevuje. Důležité je, že záleží na ochotě lékaře, jestli je a nebo není ochotný na sebe toto (teoretické) riziko vzít.

Přikládám něco málo k neregistrovaným vakcínám z e-knihy První dětská očkování. Více info najdete uvnitř e-knihy.

Přeji Vám klidné dny.

                S pozdravem Petra Holubová - Průvodkyně na Cestě k lepšímu životu

Švédsko zakázalo povinné očkování s ohledem na „závažné zdravotní obavy" a na fakt, že to porušuje ústavní občanská práva vybrat si svou vlastní zdravotní péči. 10. května švédský Riksdag (parlament) odmítl sedm opatření, která by zavedla nucené očkování ze zákona s odůvodněním, že „To by porušilo Švédskou ústavu, kdyby snad bylo zavedeno povinné očkování nebo zákonné očkování."
 

 

 

Riksdag i s odvoláním na „masový odpor Švédů ke všem formám donucování, pokud jde o očkování," se rovněž odkázal na „časté závažné nežádoucí reakce" u dětí, které dostávají očkování.

Překlad švédské zprávy:

„NHF Švédsko poslal této Komisi dopis s vysvětlením, že kdybychom zavedli povinné nebo ze zákona stanovené očkování, jak bylo předloženo v Arkelstenových opatřeních, šlo by o porušení naší Ústavy. I mnoho dalších k tomu poslalo dopisy a také mnoho občanů Parlamentu a politikům volalo. Parlamentní politici si museli určitě všimnout, že co se týče očkování, existuje masivní odpor vůči všem formám donucení.

„NHF Švédsko rovněž uvedlo, jak časté jsou závažné nežádoucí reakce, vycházejíc z četností, které uvádí FASS na příbalovém letáku vakcíny MMR, když se očkuje celá roční skupina. Navíc je nutno brát v úvahu, že každá skupina obdrží vakcínu MMR dvakrát, takže vedlejší účinky se zdvojnásobí. Nesmíme zapomínat, že kromě toho se podobný seznam nežádoucích reakcí vztahuje i na další vakcíny.

„V tomto dopise jsme také uvedli rozsáhlý seznam aditiv nacházejících se ve vakcínách – tedy látek, které nejsou zdravé v potravinách a určitě nepatří do kojenců nebo do dětí. Rovněž jsme zákonodárcům přidali znepokojivý seznam studií ukazujících, že očkování není dobrý nápad."

Celou zprávu lze nalézt zde.

Rozumné rozhodnutí švédského Riksdagu lze vmést do tváře těm, co mají na svědomí současné dění ve Spojených státech a v dalších západních zemích. Velká farmakologie drží zákonodárce pevně pod krkem a diktuje politiky spolu se zneužíváním zkorumpovaných médií k umlčování odštěpenců.

Nedávno se v Tucker Carlson Show objevil Robert F. Kennedy Jr., kde odvážně odhalil ten „nezákonný mafiánský stát", který představuje Velká farmakologie a jejich „extrémně lukrativní" šálení s očkováním.

„Farmakologický průmysl je tak mocný," vysvětloval RFK Jr. „Každoročně médiím dávají 5,4 miliardy $. Zbavili se právníků, takže v těchto případech nejde o žádný zákonný zájem. Opravdu jsou schopni udržet kontrolu nad debatou a lidi, jako já, umlčet."

Když se ho ptali, jak mohly věci zajít až tak daleko, tak Robert F. Kennedy Jr. vysvětlil, že Kongres v roce 1989 udělil Velké farmakologii, co se týče vakcín, „plošnou právní imunitu."

Velká farmakologie se stala zákonem sama pro sebe. Mohou do vašich vakcín přidat jedovaté ingredience, mohou vážně zmrzačit vaše dítě – ale žalovat je za to nemůžete.

Je třeba, abyste pochopili, že právě kolem roku 1989 došlo ke změně očkovacího režimu. Důvodem té změny je, že Kongres topící se v penězích od farmakologického průmyslu udělal cosi, co nikdo pro žádný průmysl neudělal – dal plošnou právní imunitu všem producentům vakcín.

Takže bez ohledu na to, jak jsou ty prováděcí protokoly kluzké, bez ohledu, jak nám chybí kontrola kvality, bez ohledu na to, kolik je tam toxických ingrediencí nebo ke kolika mrzačícím poškozením dětí dojde, je nemůžete žalovat.

Takže už v tom nejsou rizikové zálohy, nedochází k novým objevům, nikdo nepodává hromadné žaloby. A tak se zčista jasna vakcíny staly neskutečně výnosné.

Nesmírné zisky v tomto neregulovatelném průmyslu znamenají to, že firmy Velké farmakologie soutěží jedna s druhou jak vyprodukovat nějaké nové a zbytečné vakcíny, aby je napumpovaly do novorozených dětí – často celý tucet najednou.

„Ve farmaceutickém průmyslu v tomto směru vypukla zlatá horečka a plní spektrum novými vakcínami."

Ale za jakou cenu? Průmysl vakcín fungující podle svých vlastních pravidel – nebo spíše ve stavu naprosté absence pravidel – nám znemožňuje, abychom se dopracovali ke skutečným faktům. Prezident Trump už dlouho volal po nezávislém přezkoumání bezpečnosti vakcín a Robert F. Kennedy Jr. volá po tom samém.

„Já jsem dostal troje očkování a to mi plně stačilo. Je mi 69 let. Moje děti dostaly 69 dávek po 16 vakcínách, aby to bylo vyhovující. A spousta těch vakcín ani není na přenosné nemoci. Jako Hepatitis B, která pochází z nechráněného sexu nebo z použití nebo sdílení injekčních jehel, tak proč to dáváme do dítěte v první den jeho života? Když je to přitom nacpané rtutí."

Tucker se zeptal: „Dáváme tohle snad dětem?"

„Pořád ještě jim to dáváme. Ze tří vakcín byla už odstraněna rtuť, zůstává ale ve vakcíně proti chřipce a je pořád ve spoustě vakcín po celém světě. A ta zůstává jedním z nejsilnějších člověku známých neurotoxinů, který není radioaktivní."

„Jak tohle můžeme píchat dítěti?"

Robert F. Kennedy Jr. se pokusil tuto nehoráznou situaci zasadit do kontextu.

„Když vezmete ampuli s tou vakcínou a rozbijete ji, tak se toho musíte zbavit jako nebezpečného odpadu. Musíte tedy evakuovat budovu. Tak proč bychom to měli píchat do dětí?"

Tak je to konečně tady!
Po dlouhých měsících se sny staly realitou a já Vám konečně přináším upravené vydání e-knihy První dětská očkování.
Možná víte, že jsem se nemohla rozhodnout mezi starým obalem s medvídkem a novým s holčičkou. Ankety na Facebooku i v e-mailu byly vyrovnané nebo těsné.

Nicméně, každý problém má své řešení. Ze dvou variant jsem tedy vybrala tu třetí ;-)
I kdybyste želeli, že zrovna váš návrh nevyhrál, podstatný je obsah.

1) Očkování vytváří dílčí a pouze dočasnou ochranu za cenu rizika narušení imunitního systému.

2) Očkování může vyvolat závažná neurologická onemocnění: roztroušenou sklerózu, epilepsii či poruchy autistického spektra.

3) Očkování může způsobit poruchy chování, pozornosti, řeči a učení, vývojový regres či apatii.

4) Zkušenosti ukazují, že dlouhodobými zdravotními problémy po očkování je zasaženo minimálně každé desáté dítě.

5) Současný systém očkování má velmi negativní vliv na celkový zdravotní stav populace.

 

...Neuplyne den, kdy bych si nevyčítala, že jsem ji nechala očkovat. Nemine den, kdy bych se neptala „co by bylo, kdyby?“ Je to peklo, které zatím nemá viditelný východ. Je to takové peklo, že jsem se od obou dětí na nějakou dobu stáhla, protože už se to nedalo snést. I to si vyčítám. A snažím se to napravit a dohnat ztracený čas...

Čtěte další skutečné příběhy na: poockovani.cz/pribehy

Ministerstvo zdravotnictví chystá zákon, na základě kterého by mohli být odškodněni rodiče, jejichž děti mají po očkování zdravotní problémy. Problém má ovšem samotný zákon. A sice ten, že v zemi, kde žádné následky očkování prakticky neexistují, nebude k ničemu.

Vlastně ano. Konečně bude možné rodiče "ujišťovat," že kdyby se náhodou po očkování cokoliv stalo, ponese za to stát zodpovědnost a rodinu odškodní.

Při této příležitosti musím vzpomenout na článek, kde v diskuzi předseda vakcinologické společnosti Roman Prymula zmiňuje, že se očekává odškodnění přibližně pěti rodin ročně. 

Je tedy zřejmé, že většina rodin, jejichž život byl očkováním ovlivněn, zůstane bez odškodnění.

V tomto odkazu najdete post na Facebooku, ve kterém odkazuji na komentář právníka Pavla Doubka a přidávám vlastní postřehy.

Rozalio usiluje o to, aby nový zákon zrušil omezení pro neočkované děti, která se týkají nástupu do mateřské školy a účasti na ozdravných akcích. Článek Rozalia na toto téma a informaci o tom, jak můžete pomoct vy, najdete na webu Rozalia zde.

Komplexní informace o očkování najdete v e-knize První dětská očkování

 

                                          Bc. Petra Holubová - Průvodkyně na Cestě

Naprosto zásadní přednáška „Jak funguje imunitní systém" o nevyhnutných předpokladech zdravého imunitního systému a také o tom, jak se v pohodě obejít bez očkování / 2016 / slovenské titulky / 74 minut

Přednáška imunoložky Dr. Taťjany Obuchanyč PhD.:
„Jak funguje imunitní systém" („How the immune system works?")
Wise Traditions Conference 2016 / http://conferences.westonaprice.org/2016-conference/

Přednáška: 56 minut / http://www.dailymotion.com/video/x6i1npe
Diskuse: 18 minut / http://www.dailymotion.com/video/x6i1nm7
Dohromady: 74 minut / https://vk.com/video-85376609_456239126 (vyžaduje přihlášení do www.VK.com a pokud ještě nemáte, tak předtím i registraci)

Kniha Dr. Taťjany Obuchanyč PhD. „Iluze očkování" (slovenský překlad): http://bit.ly/obukhanych
Nová studie, potvrzující nebezpečnost hliníku ve vakcínách pro děti:

James Lyons-Weiler, Robert Ricketson:
„Reconsideration of the immunotherapeutic pediatric safe dose levels of aluminum"

„FDA regulations require safety testing of constituent ingredients in drugs (21 CFR 610.15). With the exception of extraneous proteins, no component safety testing is required for vaccines or vaccine schedules. The dosing of aluminum in vaccines is based on the production of antibody titers, not safety science. Here we estimate a Pediatric Dose Limit that considers body weight. We identify several serious historical missteps in past analyses of provisional safe levels of aluminum in vaccines, and provide updates relevant to infant aluminum exposure in the pediatric schedule considering pediatric body weight. When aluminum doses are estimated from Federal Regulatory Code given body weight, exposure from the current vaccine schedule are found to exceed our estimate of a weight-corrected Pediatric Dose Limit. Our calculations show that the levels of aluminum suggested by the currently used limits place infants at risk of acute, repeated, and possibly chronic exposures of toxic levels of aluminum in modern vaccine schedules. Individual adult exposures are on par with Provisional Tolerable Weekly Intake "limits", but some individuals may be aluminum intolerant due to genetics or previous exposures. Vaccination in neonates and low birth-weight infants must be re-assessed; other implications for the use of aluminum-containing vaccines, and additional limitations in our understanding of neurotoxicity and safety levels of aluminum in biologics are discussed."

http://s9.uploads.ru/dvgS4.pdf
stažený soubor (2).jpg
Po měsíci po očkování proti tuberkulóze ve dvou letech se někdy vytvoří 
hnisavý vřed kolem místa vpichu. Občas praskne a vyteče hustá žlutá 
tekutina. Tuberkulózní vřed. Tato holčička jej má měsíc a nejeví známek 
hojení. Zkusíme homeopatickou potenci 200 z nebezpečné očkovací látky. 
Dalším efektem tohoto povinného očkování je doživotní snížení imunity 
dýchacího systému. Zkušeností mám v tomto směru víc než dost... Dobře si 
toto očkování rozmyslete. Le. 

Nová očkovací vyhláška způsobila, že pojišťovny nechtějí proplácet očkování, které rodiče odloží (mimo termíny, dané vyhláškou) z jiných než zdravotních důvodů. Cílem je vytvořit na rodiče nátlak, aby dítě očkovali "podle vyhlášky". Pokud tedy zahájí očkování hexavakcínou ve 4 měsících a stihnou doočkovat do 13 měsíců, které stanovuje nová vyhláška, je to v pořádku. Jakoukoliv hexavakcínu (ať se jedná o první nebo poslední dávku), podanou po 13. měsíci, mají rodiče hradit sami.

Všechny podstatné informace k tomu shrnuje sdružení Pro volbu v tomto článku: Český očkovací absurdistán: rodiče si mají povinné očkování platit sami. Je zde zmíněný i aktuálně probíhající soudní spor.

Pokud máte k odložení očkování zdravotní důvody, trvejte si na tom, aby to lékař do dokumentace napsal. Pokud je totiž očkování odloženo ze zdravotních důvodů, bude proplaceno.

V e-knize První dětská očkování popisuji mnoho důvodů, proč považuji za vhodné pozdější očkování, než stanovuje vyhláška. Samozřejmě je na rodičích, aby vždy zvážili rizika a přínosy. Považuji nutnost platit za povinné očkování za absurditu a nehoráznost, proti které je potřeba se postavit. Na druhou stranu, osobně nevnímám tento nátlak jako něco, co by mě přesvědčilo očkovat dítě v době, kterou považuji za nevhodnou.

Pokud se Vás platba za odložené očkování týká, prosím, pokuste se přispět k řešení situace minimálně tím, že budete po pojišťovně požadovat proplacení. Věřím, že se situace kolem úhrady odloženého očkování změní, ale nestane se to samo - je k tomu potřeba úsilí těch, kterých se to dotýká.

Přeji Vám příjemný den.

                     S pozdravem

                                          Bc. Petra Holubová - Průvodkyně na Cestě 

 

PS: Jedna čtenářka mě inspirovala k rychloakci "dar za dar", kdy jsem jí nabídla slevu 5% za vyplnění dotazníku. Pokud máte o e-knihu První dětská očkovánízájem, nabízím Vám tutéž možnost:

1) vyplňte, prosím, dotazník zde: DOTAZNÍK.

2) při objednávce e-knihy zadejte kód DOTMAIL5 do 31.3.2018 tím získáte slevu 5%

Pokud jste již dotazník vyplnili dřív, prosím, nevyplňujte ho znovu, zrovna uplatněte slevový kód.

Ako vôbec môže niekto hovoriť o argumentoch „ZA" očkovanie? (3. časť)

„Teraz sa pozrieme na prídavné látky vo vakcínach. Začnem s tým, že keby som dala tieto prídavné látky, o ktorých vám za chvíľu poviem, do dojčenskej fľaše a nakŕmila by som ňou vaše bábätko, za­vre­li by ste ma alebo by ste ma vlastnoručne zniesli zo sveta. Navyše, ak by som jednu alebo viac vakcín vpichla do pomaranča, stavím sa, že by ste ho odmietli zjesť. Napriek tomu, ak niekto v bie­lom plášti vstúpi do ambulancie, rodičia dovolia, aby tieto ohavné prídavné látky, vyrobené ohavný­mi spôsobmi za ohavných podmienok, boli vpichnuté do tiel ich bábätiek a detí! A aby sa to dalo vy­konať, musia byť tieto bábätká a deti hrubo držané, telesne obmedzené a pritlačené na podložku, kým je im bolestivo nabodaných až 8 ihiel. To je barbarské! Preto som na začiatku spomínala, že na­vyše k zdravému rozumu potrebujeme na to, aby sme pochopili pravú podstatu tejto barbarskej, nebezpečnej a (nebojím sa povedať) šialenej praktiky, rodičovské inštinkty, ktoré neboli ponížené, hrubo zmanipulované a potlačené lekármi, sestričkami a ďalšími. ...

Dovolili by ste, aby niečo, čo môže spôsobiť neplodnosť, ako napr. nepriľnavé látky či roz­púšťadlá, bolo vpichnuté do tela vášho dieťaťa? Samozrejme, že nie! Nikdy by ste nechceli zničiť budúcu rozmnožovaciu schopnosť svojho dieťaťa. Avšak milióny matiek po celých USA dovoľujú lekárom vpichovať do tiel svojich detí polysorbát 80, o ktorom je známe, že neblaho vplýva na plodnosť. A kto vie, ako vplývajú na plodnosť propylén-glykol (nemrznú­ca kvapalina), Triton X-100 (detergent), hliník, ortuť, fragmenty cudzej DNA a množstvo ďalších prídavných látok vo vakcínach, obzvlášť keď sú vpichnuté spoločne s polysorbátom 80? Vieme, že vakcína proti HPV (Human Papilloma Virus = ľudský papilómový vírus; ako­že proti rakovine krčka maternice) spôsobuje prvotné zlyhanie vaječníkov (čo je predčasná menopauza) a amenoreu (dlhodobé zastavenie ženského menštruačného cyklu) u dievčat a mladých žien, čo ich činí neplodnými a pravdepodobne sterilnými nadosmrti. Vieme, že vakcíny proti tetanu, ktoré dávali dievčatám a ženám v Keni, obsahovali ľudský chorionický gonadotropín (hCG), kvôli ktorému sa stávali neplodnými. Ako? Podávanie hCG očkovaním podnecuje tvorbu protilátok proti hCG a tie spôsobia, že telo ženy odmietne embryo, čo ju vo výsledku sterilizuje. Takáto vakcína proti tetanu s obsahom hCG je v skutočnosti anti­kon­cepčnou vakcínou. Myslíte, že to ľubovoľnej z týchto keňských žien povedali pred oč­ko­vaním? A aby tej zloby a zavádzania nebolo málo, keňské ženy dostávali 5 dávok očkovania proti tetanu namiesto bežných troch. Tieto vakcíny boli jasne používané na vyvolanie sterili­ty a na kontrolu pôrodnosti bez vedomia a súhlasu týchto dievčat a žien. Vari nejaký rodič alebo očkovaný človek naozaj vie, čo je vo vakcínach, ktorými očkujú jeho alebo jeho deti? Niet divu, že farmaceutické spoločnosti netestujú, či ich vakcíny spôsobujú neplodnosť, veď odpoveď už poznajú. Namiesto toho do príbalového letáku jednoducho napíšu len „netesto­va­né na prípadné poškodenia plodnosti" a naši nemravní vládni kontrolóri im to len tak do­vo­lia. Zaujímavé je, že vidíme rekordné počty dvojíc, ktoré sú neplodné. Náhoda? ...

Čo by ste povedali, keby ste išli okolo môjho domu, nakukli dnu a videli mňa a môjho manžela, ako tlačíme k doske kuchynského stola naše malé bábätko a potom doň surovo zabodávame ihly s jedo­vatými zmesami s prísadami, za aké by sa nemusela hanbiť ani skutočná bosorka, zatiaľčo bábät­ko vrieska, ako keby sme ho vraždili, a snaží sa uniknúť z nášho zovretia a besnenia? Predpokladám, že by ste vytiahli mobilný telefón, zavolali políciu a potom by ste vrazili do domu, aby ste zastavili to týranie. Ako sa to, čo som práve popísala, čo len trochu odlišuje od toho, čo každú chvíľu pre­bie­ha v ambulanciách a nemocniciach v USA i po celom svete? Poviem to úplne jasne: neodlišuje sa to nijak."


Viac tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/ako-vobec-moze-niekto-hovorit-o-argumentoch-za-ockovanie-3-cast/
1. časť: https://www.slobodavockovani.sk/news/ako-vobec-moze-niekto-hovorit-o-argumentoch-za-ockovanie/
2. časť: https://www.slobodavockovani.sk/news/ako-vobec-moze-niekto-hovorit-o-argumentoch-za-ockovanie-2-cast/Relácia bola naživo vysielaná v nedeľu 25.II.2018 od 12:00 do 14:30 na Slobodnom vysielači — www.SlobodnyVysielac.sk
Relácia v programe Slobodného vysielača: https://slobodnyvysielac.sk/relacia/sam-sebe-lekarom-112/
 


Archív relácie „Sám sebe lekárom": www.SlobodnyVysielac.sk/relacie/sam-sebe-lekarom
E-mail na dodatočné otázky/reakcie k relácii: sam.sebe.lekarom@gmail.com

Predchádzajúce relácie „Sám sebe lekárom" s Tomášom Ryšavým:
č. 93 / 10.IX.2017: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-93-2017-09-10/
č. 105 / 17.XII.2017: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-105-2017-12-17/

Predchádzajúca relácia „Sám sebe lekárom" o očnej ajurvéde s Ing. Vierou Melušovou:
https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sm-sebe-lekrom-79-2017-05-07-on-ajurvda/

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Zvukový záznam pořadu „Sám sobě lékařem" č. 113 na téma
„Jak ve zdraví zestárnout?":
https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-113-2018-02-25/

Host: MUDr. Ludmila ELEKOVÁ (CZ), www.LecivaCesta.cz
Moderátor: Ing. Marián FILLO, www.slobodaVockovani.sk

Pořad byl živě vysílán v neděli 25.II.2018 od 20:30 do 23:30 na Slobodném vysielači — www.SlobodnyVysielac.sk
Pořad v programu Slobodného vysielače: https://slobodnyvysielac.sk/relacia/sam-sebe-lekarom-113/
 


Archiv pořadu „Sám sobě lékařem" — www.SlobodnyVysielac.sk/relacie/sam-sebe-lekarom
E-mail na dodatečné otázky/reakce k pořadu: sam.sebe.lekarom@gmail.com
/ 27.VIII.2017: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/sam-sebe-lekarom-92-2017-08-27/

Předchozí pořady „Informační válka" s MUDr. Ludmilou Elekovou:
16.III.2014: http://archive.infovojna.sk/informacna%20vojna%20-%2016.03.2014%20filo.mp3
5.V.2014: http://archive.infovojna.sk/informacna%20vojna%20-%2005.05.2014%20filo.mp3
7.IX.2014: http://archive.infovojna.sk/informacna%20vojna%20-%202014-09-07%20ockovanie%20autizmus.mp3
6.XI.2014: http://archive.infovojna.sk/informacna%20vojna%20-%202014-11-06%20elekova%20tuharsky.mp3

Seriál článků MUDr. Ludmily Elekové v časopise Meduňka:
http://www.svobodaVockovani.cz/news/obsah-serialu-clanku-mudr-ludmily-elekove-v-casopise-medunka/

V diskuzích o očkování opakovaně narážím na dotazy, jak je to s očkováním při alergii na bílkovinu kravského mléka (kaseinem). Někteří rodiče tvrdili, že ve vakcínách je. Měla jsem příbalové informace základních vakcín přečtené podrobně, ale kasein prostě nikde nebyl. Ani mezi látkami, které se mohou vyskytovat ve stopovém množství jako pozůstatek z výroby.

Nakonec jsem ho ale přece jen objevila. Zmiňuje ho na svém webu vakcinolog RNDr. Petráš. Podrobnosti jsou však jen v placeném obsahu.

Kasein je obsažen ve všech vakcínách, obsahujících složku proti záškrtu, tetanu nebo tetanický konjugát (1). Dr. Petráš také zmiňuje studii Kattana a kol., zveřejněnou v roce 2011 v Journal of Allergy and Clinical Immunology. Ta zkoumá anafylaktické reakce na vakcíny proti tetanu, záškrtu a černému kašli u dětí s alergií na kravské mléko. Za 4 roky bylo dle studie hlášeno v USA 39 anafylaktických reakcí.

Z komunikace s Dr. Petrášem dále vyplynulo:

- aby byla alergie na bílkovinu kravského mléka uznána jako kontraindikace, je potřeba vyjádření alergologa. 

- k uznání alergie by měly být zvýšeny IgE protilátky

- je na alergologovi, jestli kontraindikaci uzná nebo ne, každý může rozhodnout jinak

- alergie bývá dočasná

V podstatě jsem pochopila, že buď je člověk citlivý tak moc, že mu kasein vadí opravdu hodně, kdekoliv, v sebemenší dávce a pak je riziko anafylaktické reakce do hodiny od očkování (což je vzácné) a nebo člověk tak moc citlivý není a nic zásadního se neděje, protože to množství je skutečně velmi malé (proto dle parametrů EU není nutné kasein ve složení uvádět).

Snad tyto informace alespoň trochu pomůžou všem, kterých se ABKM týká. Další podrobnosti a zajímavosti nejen o složení vakcín najdete v e-knize První dětská očkování. Pokud ještě nemáte náhled e-knihy, můžete si ho stáhnout tu: UKÁZKA E-KNIHY.

Přeji Vám příjemný den.

                     S pozdravem

                                          Bc. Petra Holubová - Průvodkyně na Cestě 

 

Zdroje

(1) Složení vakcín. RNDr. Petráš. Dostupné zde: http://www.vakciny.net/principy_ockovani/pr_13.htm

 
 

Scientists Behind Failed Chemical Warfare Are In Charge Of Vaccine Studies And It Disgusts Me!

https://steemit.com/vaccines/@chron/scientists-behind-failed-chemical-warfare-are-in-charge-of-vaccine-studies-and-it-disgusts-me
 

The truth about Gardasil!

https://steemit.com/vaccines/@truthertalk/the-truth-about-gardasil-c0f90ee34a161

 

 

Očkování je genocida? Boj se spalničkami v Itálii se před volbami vyhrotil
 
Zdroj: http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/217112-ockovani-je-genocida-boj-se-spalnickami-v-italii-se-pred-volbami-vyhrotil/

https://www.healthnutnews.com/holistic-doctor-dead-of-alleged-suicide-85/
 
Dvojčata zemřou současně po očkování, lékaři - je to "jen náhoda"
 
http://www.sante-nutrition.org/jumeaux-meurent-simultanement-apres-vaccins-conseil-medical-statue-cest-coincidence/
 
Spalničky se šíří už i Českem, letos se nakazilo víc lidí než za celý rok 2016
 
Lidí nakažených spalničkami přibývá v celé Evropě. A Česko není výjimkou. Od začátku letošního roku do minulého týdne se infekční nemocí nakazilo 29 lidí, což je víc než za celý rok 2016. Důvodem šíření je podle hygieniků nedostatečná proočkovanost.
 
NALÉHAVÉ: Spojte se se svými euro-poslanci ohledně debaty o povinném očkování v Evropském parlamentu!

„Francouzská euro-poslankyně Michèle Rivasi odpověděla na požadavek EFVV (European Forum for Vaccine Vigilance = Evropské fórum pro dohled nad bezpečností vakcín) oslovit Evropskou komisi před 15.III.2018. Ona a několik dalších euro-poslanců z různých zemí chtějí uspořádat tiskovou konferenci v budově Evropské komise, která se snad bude zabývat i výborem pro petice a bude kritická k očkovacím programům, zejména k povinnému očkování. Navrhli jsme otázky, které zpochybňují dogma, že vakcíny „chrání“, zpochybňují údaje o účinnosti a nákladech na očkování, tvrzení o bezpečnosti a zdravotních dopadech očkování, transparentnost systémů na hlášení nežádoucích událostí po očkovaní a které poukazují na závažnější nemoci, vznikající v důsledku očkování.

Michèle Rivasi nás poprosila, abychom všichni co nejdříve napsali našim euro-poslancům žádost, aby se k ní připojili. Čím více euro-poslanců se bude zajímat o otázky očkování a povinného očkování, zastupujíc tím své voliče, tím lépe. Michèle Rivasi do toho nepůjde, nedostane-li podporu vícero euro-poslanců. Proto navrhujeme, abyste níže uvedený (nebo podobný) text poslali vašim euro-poslancům a poprosili je, aby odpověděli jak vám, tak i Michèle Rivasi. I když se k ní nepřipojí, alespoň pocítí silu zájmu veřejnosti, dozvědí se o EFVV a jeho zastoupení ve více než 20 zemích a o naší petici, a musejí vám odpovědět.“


Více zde: https://www.svobodavockovani.cz/news/nalehave-spojte-se-se-svymi-euro-poslanci-ohledne-debaty-o-povinnem-ockovani-v-evropskem-parlamentu/
Znepokojivá statistika z USA: Chřipkou onemocněly dvě třetiny očkovaných, virus je velmi odolný
 
Tamní vědci navíc zjistili, že letošní virus je velice odolný a očkování bylo v USA efektivní na 36 %. Přestože z lidí, kteří se v posledním čtvrt roce proti nemoci nechali očkovat, zůstala nakonec zdravá jen třetina, lékaři i přesto považují vakcinaci za smysluplnou a mluví o tisících zachráněných životech.
 
 
The HPV Gardasil vaccine is a very dangerous and controversial vaccine, and world-wide many countries are now removing their recommendations for children to receive this vaccine. Currently, this vaccine is NOT part of the CDC required vaccinations for school children, so Florida legislators, for some reason, want to add this to the schedule of the many vaccines already required for school-age children. Health Impact News has documented many stories of young women who have had their lives destroyed by Gardasil, and some have died as well. Your action is needed to help stop the State of Florida from mandating HPV (human papillomavirus) Vaccines for all school children, girls and boys.

Mají pediatři povinnost hlásit odložení nebo odmítnutí očkování na OSPOD a KHS?

http://rozalio.cz/index.php/aktuality/1076-maji-pediatri-povinnost-hlasit-odlozeni-nebo-odmitnuti-ockovani-na-ospod-a-khs

Kolik platí pojišťovny lékařům za to, že nás očkují?

K novele vyhlášky č. 537/2006 sb. o očkování proti infekčním onemocněním účinné od 1.1. 2018

Svaz zdravotních pojišťoven ČR sdělil Ministerstvu zdravotnictví, že na základě uzavřené Smlouvy o zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2018 až 2021, dochází k zásadní změně ve výběru hexavakcíny pro pravidelné očkování. S platností od 1.1. 2018 bude, dle sdělení zdravotních pojišťoven, pro účely pravidelného očkování pro očkující lékaře dostupná pouze vakcína Hexacima.

Schéma 2+1 dávka očkování hexavakcínou bude aplikováno dětem narozeným po 31.12. 2017. Doporučuje se aplikovat toto schéma také dětem narozeným v roce 2017, u kterých dosud nebylo očkování zahájeno, nebo bylo zahájeno tak, že je možné ho již dokončit ve schématu 2+1 dávka (aplikována první dávka nebo aplikováno základní dvoudávkové schéma v intervalu 2 měsíce). 
Za nejvhodnější způsob aplikace schématu 2+1 dávka v případě hexavakcíny se doporučuje aplikace první dávky od druhého měsíce věku tak, aby druhá dávka pak byla podána ve 4. měsíci věku (v dvouměsíčním intervalu) s přeočkováním mezi 11. a 13. měsícem věku. Interval mezi druhou a třetí dávkou je minimálně 6 měsíců. 
Dětem s dokončeným základním třídávkovým schématem se doporučuje přeočkování provést nejméně 6 měsíců po třetí dávce základního očkování a aplikovat nejpozději do 18 měsíců věku.

V případě nedostupnosti vakcíny Infanrix hexa je u dětí se zahájeným očkováním touto vakcínou možná záměna za vakcínu Hexacima pouze pro přeočkování, tedy pro aplikaci třetí (při schématu 2+1) respektive čtvrté (při schématu 3+1) dávky očkování. Záměna vakcín byla měla být použita pouze výjimečně při vážných důvodech. Využití vakcíny od jednoho výrobce k dokončení celého schématu je preferováno. Proto se doporučuje zajistit dodávky vakcíny Infanrix hexa v roce 2018 pro děti se zahájeným očkováním touto vakcínou v roce 2017 k dokončení schématu.

Vzhledem k nedostupnosti dat a výsledků imunogenicity a bezpečnosti vakcíny Hexacima u předčasně narozených kojenců (< 37. gestační týden), se doporučuje zajištění a aplikace vakcíny Infanrix hexa pro tuto skupinu dětí v období let 2018-2021 nebo minimálně do doby zveřejnění příslušných dat u vakcíny Hexacima. Vakcínu Hexacima nelze v současné době pro očkování předčasně narozených dětí doporučit. K očkování předčasně narozených dětí se doporučuje aplikace čtyř dávek hexavakcíny ve schématu 3+1.

U osob uvedených v §6 vyhlášky se očkování proti pneumokokovým nákazám doporučuje aplikací jedné dávky konjugované 13valentní pneumokokové vakcíny. Potřeba přeočkování nebyla dosud stanovena. U osob v minulosti očkovaných polysacharidovou 23valentní pneumokokovou vakcínou (Pneumo23) se doporučuje jedno přeočkování aplikací jedné dávky konjugované 13valentní pneumokokové vakcíny, nejdříve za 5 let od předchozí aplikace polysacharidové 23valentní vakcíny.

K novele zákona č. 48/1997 sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.1. 2018

Očkování proti pneumokokovým infekcím je hrazeno všem kojencům a je součástí očkovacího kalendáře (nepovinné očkování). Hlavním úsilím je snaha zvýšit klesající proočkovanost dětské populace. Doporučuje se, v souladu s SPC vakcíny, u donošených, imunokompetentních dětí provést základní očkování v souladu s §30, odst. 2 b) pod číslem 5 zákona, aplikací dvou dávek pneumokokové konjugované vakcíny a přeočkování jednou dávkou vakcíny ve schématu 2+1 dávka. Schéma se doporučuje aplikovat tak, aby první dvě dávky (základní schéma) byly podány s odstupem nejméně 2 měsíce a zároveň byly aplikovány nejpozději do 7 měsíců věku. Očkování se doporučuje zahájit od 2. měsíce věku dítěte. Pro předčasně narozené děti (< 37. gestační týden) se doporučuje aplikace tří dávek vakcíny v základním schématu a přeočkování jednou dávkou vakcíny ve schématu 3+1.

U osob nad 65let věku, se pro očkování v souladu s v §30, odst. 2 b) pod číslem 4 zákona doporučuje aplikace jedné dávky konjugované 13valentní pneumokokové vakcíny. Potřeba přeočkování nebyla dosud stanovena. U osob v minulosti očkovaných polysacharidovou 23valentní pneumokokovou vakcínou (Pneumo23) se doporučuje jedno přeočkování aplikací jedné dávky konjugované 13valentní pneumokokové vakcíny, nejdříve za 5 let od předchozí aplikace polysacharidové 23valentní vakcíny.

U rizikových pacientů uvedených v §30, odst. 2 b) pod číslem 7 zákona se doporučuje očkování proti pneumokokovým infekcím (IPO) s aplikací konjugované pneumokokové vakcíny ve schématu dle věku. U dětí ve věku 6 týdnů až 6 měsíců schéma 3+1, u dětí ve věku 7-11 měsíců schéma 2+1, u dětí ve věku 12měsíců až 5 let schéma 2+0 (pro Synflorix), u dětí ve věku 12-23 měsíců (pro Prevenar13) schéma 2+0. Dětem ve věku od 2 let a dospělým se v případě Prevenaru 13 doporučuje aplikace pouze jedné dávky vakcíny. Potřeba dalšího přeočkování nebyla dosud stanovena. U pacientů očkovaných v minulosti 23valentní polysacharidovou vakcínou se doporučuje jednorázové přeočkování jednou dávkou konjugované pneumokokové vakcíny.

U rizikových pacientů se zdravotní indikací, uvedených v §30, odst. 2 b) pod číslem 7 zákona, se vzhledem k současné epidemiologické situaci doporučuje při očkování proti meningokokovým infekcím (IMO), k zabezpečení co nejširšího séroskupinového pokrytí, aplikace obou vakcín. Doporučuje se využití jak MenA,C,W,Y vakcín (Nimenrix nebo Menveo), tak MenB vakcín (Bexsero nebo Trumenba). Aplikace obou vakcín je doporučena v odstupu minimálně 14 dnů, v případě potřeby lze aplikovat současně, avšak do odlišných míst. K udržení dlouhodobé imunity je v některých případech doporučeno přeočkování. U MenB-4C vakcíny (Bexsero) jedno přeočkování u dětí do 2 let věku, u osob starších 2 let potřeba přeočkování nebyla dosud stanovena. U MenB-FHbp vakcíny (Trumenba) nebyla potřeba přeočkování také dosud stanovena. U MenA,C,W,Y vakcín se doporučuje přeočkování v pětiletých intervalech v případě přetrvávání rizika IMO. U osob se zdravotní indikací se očkování provede aplikací rekombinantní MenB-4C ve schématu dle věku (3+1 pro věk 2–5 měsíců; 2+1 pro věk 6-23 měsíců nebo 2+0 pro věk od 2 let) nebo MenB-FHbp vakcíny ve schématu 3+0 od 10 let věku. Schéma 3+0 se v případě MenB-FHbp vakcíny sestává ze tří dávek podaných s odstupem minimálně 1 měsíce mezi první a druhou dávkou, po nichž následuje třetí dávka s minimálním odstupem 4 měsíce po druhé dávce. Konjugovaná MenA,C,W,Y vakcína se aplikuje ve schématu 2+0 (do věku 12 týdnů ve schématu 2+1). Schéma 2+0 sestává ze dvou dávek podaných s odstupem minimálně 2 měsíců mezi dávkami.

U rizikových pacientů uvedených v §30, odst. 2 b) pod číslem 7 zákona je možné pro očkování dospělých osob proti invazivnímu onemocnění vyvolaného původcem Haemophilus influenzae typ b využívat v rámci specifického léčebného programu vakcínu Hiberix, která dle SPC není určena pro očkování dospělých osob. Dětem ve věku ≥ 1 rok a dospělým se aplikuje jednorázově jedna dávka této vakcíny.

 

http://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ OČKOVÁNÍ

Vaccine Impact


 

Government Vaccine Injury Report Continues to Prove Flu Vaccines are Destroying Lives

December 18, 2017 4:17 pm
 
The federal government Advisory Commission on Childhood Vaccines (ACCV) under the U.S. Department of Health and Human Services just concluded their second meeting of 2017 on December 8th. These quarterly meetings include a report from the Department of Justice (DOJ) on cases settled for vaccine injuries and deaths as mandated by the National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP). The NVICP was started as a result of a law passed in 1986 that gave pharmaceutical companies total legal immunity from being sued due to injuries and deaths resulting from vaccines. Drug manufacturers in the vaccine market can now create as many new vaccines as they desire, with no risk of being sued if their product causes injury or death. This has resulted in a huge increase of vaccines entering the market, and the U.S. government, through the Centers for Disease Control (CDC), is the largest purchaser of these vaccines, spending in excess of $4 billion taxpayer dollars each year to purchase these vaccines. If you or a family member is injured or dies from vaccines, you must sue the federal government in this special vaccine court. Many cases are litigated for years before a settlement is reached. As far as we know, Health Impact News is the only media source that publishes these reports each quarter. 85 cases were listed in the December 2017 report, specifying the vaccine, the injury, and the amount of time the case was pending before settlement. 71 of the 85 cases were for injuries due to the flu vaccine.
 

401 Congress Ave. 
Suite 1540
Austin TX 78701
USA

You are receiving this message at this email address as it was used to subscribe for Health Impact News updates.


 Unsubscribe from this newsletter.

Zde jsou svědectví odborníků o zhoubném vlivu hliníku z vakcín a o pravdě o očkovacím mýtu. Zatím v angličtině. Možná, že se dočkáme slovenského nebo i českého překladu v titulcích... Je třeba se zdarma přihlásit (Sign up)  Le.
https://vk.com/video-85376609_456239079
Zdravím, 

už pár měsíců se chystám sepsat pro vás a vaše známé informaci o tom, že 
od října je v ČR možné pojistit závažné následky očkování, jediné v ČR, 
dle údajů pojišťovny jediné v EU. Nicméně nečekejte zázraky. 

Lze pojistit děti, ale i dospělé. 
Pojistné částky dle mě toho moc nevyřeší: 100.000 až 300.000 Kč u dětí, 
přičemž i nejvyšší limit u dětí vychází na 33 Kč měsíčně (limit 300.000 
Kč) a u dospělých na 90 Kč měsíčně za 1 milión Kč a poměrově méně u 
nižších částek, např půl miliónu Kč 45 Kč měsíčně. Je nutné kombinovat s 
pojištěním invalidity, které pravděpodobně by se stejně aktivovalo. 
Pojištěny jsou jen nevratné poškození centrální nervové soustavy 
pojištěného, které se projeví ochrnutím či kómatem – v příčinné 
souvislosti s podáním očkovací látky, včetně krytí následků 
anafylaktického šoku do 30 minut po očkování. Očkovací látka může být 
jakákoliv, ale musí být registrována a schválena Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv (SÚKL) ČR. 
Logické je, že následky musí být prokazatelně z očkování, tedy uznány. 
(Takže je to tak stejně "užitečné" jako prosazovat odškodnění následků 
státem) 

Tou pojišťovnou je ČPP a jedná se připojištění k Evoluci Plus. Ke 
sjednání musí mít RČ, pokud smlouva existuje, lze připojištění mít od 
druhého dne. S klasickým občas řešitelným problémem skupinových 
životních pojištění - zemře-li hlavní pojištění, ruší se celá smlouva 
včetně pojištění dětí a tedy včetně tohoto připojištění. 

Mé zhodnocení: Rodiče/lidé, co se z nějakého důvodu (který není ve 
výlukách, zdravotním dotazníku) bojí následků očkování a přesto (se) 
budou očkovat (např. z důvodu školky, zaměstnání) mohu poskytnout pomoc, 
informace a případně sjednání tohoto pojištění. (email: 
kutalek@kzfinance.cz) Je dobré, že s tím začali, a je logické, že 
začínají opatrně, když jsou jediní v EU. Z mého pohledu možné pojistné 
částky většinou nic nevyřeší, navíc je to jen jedno konkrétní úzce 
zaměřené riziko. Navíc pojištění logicky kopíruje vlastnost celého 
očkovacího systému - nejdříve je třeba prokázat následky očkování. 

Pro mě je stále tím hlavním mít pojištěny obecná, závažná pojištění 
(pojištění obecné invalidity, smrti, odpovědnosti) než toto úzce 
zaměřené pojištění plné děr. 

Vladimír Kutálek 

Vědecká studie jasně prokazující hliník v mozku autistických dětí z vakcín. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17308763

stažený soubor (1).jpg
stažený soubor (3).jpg
stažený soubor (5).jpg
stažený soubor (4).jpg

Očkování proti chřipce: zdravotníci nemají zájem
Zdroj: https://krkonossky.denik.cz/z-regionu/ockovani-proti-chripce-zdravotnici-nemaji-zajem-20171109.html

Proti chřipce se dá ale očkovat, právě v podzimních měsících je na to nejlepší čas. Očkovat by se měli hlavně lékaři, aby nešířili nákazu na pacienty. Očkování ale podstupuje jen minimum z nich. Není pro ně totiž povinné. „Podle studií je očkovaných pouze pět procent zdravotníků, v hradecké fakultní nemocnici je to podobné," uvádí vedoucí oddělení nemocniční hygieny Fakultní nemocnice Hradec Králové Lenka Hobzová. V některých zemích je však očkování povinné, a to například pro zaměstnance státních nemocnic.
Zdroj: https://krkonossky.denik.cz/z-regionu/ockovani-proti-chripce-zdravotnici-nemaji-zajem-20171109.html

https://krkonossky.denik.cz/z-regionu/ockovani-proti-chripce-zdravotnici-nemaji-zajem-20171109.html

Blíží se nová pravidla pro očkování. Stát ho bude více hlídat

Podle Prymuly funguje celosvětově organizovaná síť, která si vyměňuje v uzavřených skupinách na sociálních sítích dezinformace o očkování. „Logicky my se do těchto sítí nedostaneme, máme jen informace od maminek. V podstatě jsou tam informace odpůrců očkování," řekl Prymula v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/blizi-se-nova-pravidla-pro-ockovani-stat-ho-bude-vice-hlidat-39284?dop-ab-variant=&seq-no=3&source=hp

Ústavný súd Kolumbie rozhodol, že povinné očkovanie porušuje základné ľudské práva. Pôvodne sa podanie týkalo iba HPV vakcíny, no súd sa postavil voči povinnému očkovaniu ako takému. 
Podľa rozhodnutia súdu, štát nemôže prikazovať zdravotné zákroky, pretože by tým porušoval právo na zachovanie dôstojnosti. Zdravotný zákrok musí byť vždy dobrovoľný, na základe informovaného súhlasu!

 

http://www.thevaccinereaction.org/2017/08/mandatory-hpv-vaccine-judged-unconstitutional-in-colombia/

stažený soubor.png
Další důkaz, že odpůrci očkování hazardují se zdravím svých dětí
 
Odpůrců očkování v posledních letech značně přibylo. Do určité míry za to může studie bývalého lékaře Andrewa Wakefielda z roku 1998, která zdánlivě prokázala souvislost mezi vakcínami a autismem. Problém spočívá v tom, že přestože Wakefield podváděl (a později za to byl potrestán), řada jedinců jeho tvrzením stále věří.
 
„Klesající incidence s věkem, vysoký podíl neočkovaných případů a pokles podílu očkovaných případů navzdory zvýšenému výskytu... to všechno naznačuje, že hlavním hnacím motorem přenosu spalniček může být spíše zanedbání očkování, než jeho neúčinnost," uvedli výzkumníci.
 
 
Pjakin potvrdil likvidaci lidí v Evropě pomocí vakcinace malých dětí. Víme to všichni ale bojíme se o tom mluvit a tlačit na úřady
 
01:03:50
 
K dalším otázkám a událostem. Andrej prosí okomentovat prohlášení ministryně zdravotnictví Veroniky Skvorcové, že mají v úmyslu trestat rodiče represivními metodami za odmítnutí vakcinace dítěte. Co myslíte? Je celosvětová vakcinace lidstva projektem na snížení počtu obyvatelstva na planetě Zemi, nebo je to skutečná záchrana od všech těch hrozných nemocí, kterými nás bez výjimky straší všichni lékaři?
 
Jsou vakcíny a vakcíny. V sovětské době byly všechny očkovací látky zaměřeny na zlepšení zdraví obyvatelstva. V současné době, bohužel, vakcíny... Na Ukrajině vyvíjeli vakcíny, které způsobovaly neplodnost u dívek. Ty vakcíny, které jsou používány v Africe, tam si zkouší, jak vylikvidovat veškeré obyvatelstvo. U nás je to otázkou. Vzhledem k naší suverenitě, která není úplná, a kdy u nás tak či onak vyplývají na povrch fakta, kdy stát použil necertifikované vakcíny... A vůbec ta certifikace, tam také záleží, jací úředníci a s jakými zájmy něco certifikují. Vždyť USA při plánování státního převratu v Rusku sází právě na úředníky.
 
Protože to oni visí na rtech svým páníčkům. Co ti asi certifikují a jak? Nutit někoho v těchto podmínkách k očkování je aktem genocidy ruského obyvatelstva, obyvatelstva Ruska. To promiňte. Vy nejste schopni zajistit státní bezpečnost s ohledem na použití vakcín, můžete mít vakcíny zaměřené na likvidaci obyvatelstva, a přitom hodláte angažovat státní aparát, aby byli všichni povinně očkováni? Ať se teď každý rodič sám rozhodne, zda nechá své dítě očkovat či ne. Jedná se o jeho osobní občanský postoj a odpovědnost o rozvoj státu prostřednictvím své rodiny.
 
Nemáte dost znalostí? Internet vám pomůže. Ale každý musí mít aktivní postoj. Musí se rozhodnout sám díky statistice. Všichni lidé to mezi sebou probírají. Někdo se rozhodne nechat se očkovat proti chřipce, někdo naopak ne. Ale teď to musí být jeho osobní rozhodnutí ovlivňující rozvoj státu při té úrovni suverenizace, kterou teď máme. Nemáme žádnou záruku, že přes náš státní aparát nebude proveden akt masové genocidy našeho obyvatelstva. Takže Skvorcova by měla o těchto věcech popřemýšlet, dříve než začne mluvit o nějakých represivních opatřeních.
 
 
Finanční kompenzace za následky povinného očkování?
 
Po podání očkovací látky může dojít, jak u dospělých tak u dětí, k alergické reakci, k projevu nežádoucích účinků či k rozvoji jiného onemocnění. Které pojišťovny na toto riziko myslí?
 
Bez zákonné kompenzace
 
Není tajemstvím, že očkování dětí a dospělých může vést k celé řadě nežádoucích reakcí. Stát však na jedné straně požaduje povinné očkování, na straně druhé však ani rodiče dětí poškozených povinným očkováním nemají dosud, na rozdíl od některých jiných zemí, zákonný nárok na finanční odškodnění.
 
Již několik let přitom existuje doporučení Nejvyššího soudu na základě případu dívky, která po očkování proti tuberkulóze měla těžký zánět kyčelního kloubu. Jsou však zdokumentovány i vážnější případy, kdy podání očkovací látky vedlo v jednotlivých případech k ještě vážnějším trvalým následkům, ať již k ochrnutí, psychickým problémům či v nejhorším případě bohužel i k úmrtí.
 
 
Nela Boudová bojuje proti očkování: Sama nemá jedinou vakcínu ani na cesty do Asie
 
"Nedávala jsem svoje děti skoro očkovat, ani když byly malé. Riskla jsem to, je jim osmnáct a jsou zdraví a úžasní. Očkování je velké téma, má spoustu odpůrců. Měla jsem to štěstí na rozumnou dětskou lékařku, která je očkovala jen na to, co si myslela, že je nezbytně nutné, a byla to tak třetina toho očkovacího seznamu," svěřila.
 
 
Kubera: Nejlepším lékem jsou lentilky. Placebo je placebo
 
Povinné očkování
 
Podle obou politiků je povinné očkování velmi důležité. "Zejména kvůli tomu tomu, co nás čeká v budoucnu," myslí si Kubera. Podle Ludvíka je povinné očkování jedna z největších vymožeností, jakého lidstvo docílilo.
 
 
Ve Venezuele se šíří smrtelné spalničky, ohroženo je přes milion dětí
 
Caracas - Venezuelu kromě politické a ekonomické krize sužuje epidemie spalniček. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by se mohlo nakazit milion dětí, už nyní jsou registrovány desítky případů.
 
http://rozalio.cz/index.php/aktuality/1044-aktualne-pripominky-ke-zmenam-ve-vyhlasce-o-ockovani-vyporadany

 
AKTUÁLNĚ: Připomínky ke změně vyhlášky o očkování vypořádány

Klikněte výše a zobrazte si novinky v přípravě nového znění vyhlášky.

Krásnou neděli do konference přeje

Dáša Sláčalová


Dne pondělí 31. července 2017 9:56:58 UTC+2 Dáša Sláčalová napsal(a):
Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo v úterý 11. července návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem1. Česká republika se tak konečně dočká schématu 2+1 u hexavakcíny a odsunutí druhé dávky MMR vakcíny na věk 5 – 6 let. „Návrh vyhlášky je v určitých ohledech pozitivní. Na změnu schématu u hexavakcíny a odsunutí druhé dávky MMR vakcíny jsme čekali více než rok a půl," říká Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio.
...
Komise se má dle jednacího řádu scházet dle potřeby, minimálně však dvakrát ročně. Za poslední rok se sešla pouze jednou, a to kvůli prezentaci předběžného věcného návrhu zákona o odškodnění1. Návrhy změn v problematice očkování2, které Rozalio předložilo Komisi již v červnu 2016, nebyly dosud zařazeny k projednávání. „Klademe si tedy otázku, k čemu má Komise skutečně sloužit. Téměř se neschází, naše návrhy se neprojednávají, nedodržuje se jednací řád, není aktualizováno složení Komise a zasedání není svoláno ani k tak důležité věci, jakou je změna vyhlášky o očkování," říká Suchánková.

Více zde: http://rozalio.cz/index.php/tiskove-zpravy/1021-tiskova-zprava-komise-pro-problematiku-ockovani-neprojednala-navrh-vyhlasky-o-ockovani

 

Nezávislá e-mailová konference o očkování a dalších tématech
 
Zapojte se i do lokálních skupin a zjistěte více informací z vašeho okolí:
Zlínský kraj:
https://groups.google.com/d/forum/ockovani-zlinsky-kraj
Severozápadní Čechy:
https://groups.google.com/forum/#!forum/ockoplus-sz-cechy
Liberecký kraj:
https://groups.google.com/forum/#!forum/liberec_ockovani

Srdečně všechny zdravím a ozývám se se zprávou, kterou jsem si právě přečetla o publikaci, která dokazuje, že očkování těhotných proti chřipce je v USA spojené se zvýšením počtu spontánních potratů o 400 %.

Přikládám stažené informace. Můžete to všude šířit. Třeba to někdo přeloží, já na to momentálně nemám čas.

 

Při této příležitosti si dovoluji také upozornit, že můj článek o prevenci rakoviny děložního čípku na základě mojí přednášky na konferenci  VŠzdravotnické je na internetu  ve sborníku z konference na této adrese:

 

http://www.vszdrav.cz/userdata/files/VSZ_konference_sbornik_2017.pdf

 

Srdečně zdravím a přeji pěkné vykročení do nového školního roku.

Anna Strunecká

 

Já pilně pracuji na vyžádané review do časopisu

Brain Sciences a jeho specializovaného čísla  "Autism Spectrum Disorder: From Etio-Pathology to Treatment". Naše review má název"Immunoexcitotoxicity as the Central Mechanism of Etio-Pathology and Treatment of Autism Spectrum Disorders: The possible role of fluoride and aluminum". Píšeme to s Blaylockem, Patočkou a mým synem Otakarem a máme dead line do konce září.

Čtyřleté neočkované dítě školka nepřijme, pětileté musí. Zákony si protiřečí

Počátkem září nastane kolize dvou zákonů, které upravují pravidla pro přijímání dětí do školek. První norma totiž říká, že přijaty mohou být pouze řádně očkované děti. Druhá však zavádí povinné předškolní vzdělávání pro pětileté děti, a to i ty neočkované. Podle kritiků tato paradoxní situace boří argumenty pro povinné očkování při vstupu do školky.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/ockovani-predskolni-vzdelavani-povinna-skolka-neockovane-deti-pv9-/domaci.aspx?c=A170802_084211_domaci_ale

Milí přátelé POZOR,

 

v toto prázdninovém čase jsem obdržel DŮLEŽITOU INFORMACI, kterou  ZASÍLÁM NA VĚDOMÍ  ke zvážení  AKCE zejména Společnost pacientů s následky po očkování

 

Veřejně přístupný zdroj na Úřadu Vlády ČR  Eklep informuje TOM, ŽE 11.7.2017 bylo zahájeno mezirezortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb. , které končí 1. 8. 2017 odkazy zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAP696XPS  

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZDR 29343/2017
 • Aktualizováno: 11.7.2017
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení

********************************************************************************************************************************************************** Vysvětlivka: Veřejně přístupnýzdroj na Úřadu Vlády ČR  - Eklep pro veřejnost (VeKLEP) (https://apps.odok.cz/veklep ) zpřístupňuje veřejnosti vládní dokumenty z eKLEP (Elektronická knihovna legislativního procesu) legislativní povahy, které se nacházejí ve schvalovacím procesu. Materiály jsou průběžně upravovány příslušnými zaměstnanci státní správy v neveřejném informačním systému eKLEP a jsou v jednotlivých fázích tvorby a schvalování prezentovány veřejnosti knihovnou VeKLEP. Jedná se zejména o následující návrhy legislativních dokumentů:

 • návrhy věcných záměrů zákonů,
 • návrhy zákonů,
 • návrhy zákonných opatření Senátu,
 • návrhy nařízení vlády
 • návrhy vyhlášek.

Veřejnost zde může sledovat životní cyklus jednotlivých materiálů od jejich tvorby až ke schválení nebo zamítnutí.

****************************************************************************************************************************************************

V návrhu Je uvedeno že: Materiál je předkládán v reakci na podněty z praxe a s ohledem na poslední stav vědeckého poznání v této oblasti."

Kromě uvedených připomínkových míst je možné, aby se vyjádřily též jiné subjekty zastupující práva rodičů (spolky apod...) a rodin s osobami se zdravotním postižením, které jsou umisťovány do domovů a domovů se zvláštním režimem, ať už přímo předkladateli, nebo případně oslovením některých připomínkových míst (což je trochu kostrbaté a více nejisté).

Adresa pro zasílání připomínek předkladateli, tj. Ministerstvu zdravotnictví je

 

eklep@mzcr.cz

 Doporučuji seznámit se zejména se Závěrečnou zprávou RIA a též důvodovou zprávou, která však obsahově závěry RIA v sobě již nese.

Pro milovníky paragrafů pak je vhodným dokumentem soubor Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (přehlednost, v čem se stávající právní úprava navrhuje měnit).

Ze zveřejněných dokumentů zasílám níže stručný částečný výcuc pro představu, o co se jedná.

.Vyhláška upravuje členění očkování, pravidelné očkování proti tuberkulóze, pravidelné očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolaném Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, pravidelné očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, pravidelné očkování proti pneumokokovým nákazám, zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a B, zvláštní očkování proti vzteklině, očkování proti vzteklině nebo tetanu při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony, provádění očkování, podmínky pasivní imunizace, a dále stanoví pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, rozsah zápisu o provedeném očkování.

Současná právní úprava stanoví podání hexavalentní očkovací látky ve schématu 3+1 dávka. Souhrn údajů o přípravku (SPC) hexavalentní očkovací látky uvádí 
i schéma podání 2+1 dávka, které je zavedeno v řadě evropských zemí. Vzhledem ke stanovisku Ministerstva zdravotnictví vydaného na základě doporučení Národní imunizační komise v roce 2015, ze kterého vyplývá, že pro přijetí dítěte do předškolního zařízení postačí podání této očkovací látky ve schématu 2+1, dávka se návrhem vyhlášky sjednocuje text vyhlášky s výše uvedeným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví.

....V dosavadní právní úpravě chybí stanovení nejzazšího termínu podání 1. dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR), což v praxi využívají rodiče požadující na očkujících lékařích oddálení podání 1. dávky této vakcíny. V důsledku toho vzniká pro včas neočkované děti riziko nákazy zejména spalničkami, které jsou vysoce nakažlivou infekcí. Návrh vyhlášky proto nově stanovuje horní mez podání 1. dávky této vakcíny na 18. měsíc věku dítěte. 

Návrhem vyhlášky se dále rozšiřuje zvláštní očkování proti virové hepatitidě B (VHB) u osob v úzkém kontaktu s osobou onemocnělou touto infekcí nebo nosičem HBsAg. 

ZHODNOCENÍ RIZIKA

-pokračování výhrad osob odmítajících očkování k dosavadnímu schématu podání hexavalentní očkovací látky a k jejich zbytečnému znevažování významu očkování,

-pokračování nepříznivého trendu nemocnosti ve výskytu příušnic v ČR,

-vyšší nemocnosti VHB u osob v úzkém kontaktu s nemocným VHB nebo nosičem HBsAg,

-pokračování nesprávného vykazování pravidelného očkování proti VHB zdravotním pojišťovnám,

-omezení dostupnosti konjugované pneumokokové vakcíny pro pravidelné očkování vyhláškou definovaných osob,

-neočkování dětí v pozdějším věku než stanoví vyhláška o očkování proti infekčním nemocem a vlivem toho ke snížení proočkovanosti,

-pokračování požadavku některých lékařských fakult, aby nově nastupující studenti dokládali výsledky vyšetření protilátek proti VHB. 

PŘÍNOSY:

- Zrušením pravidelného očkování proti pneumokokovým nákazám u dětí do 5 let věku se zdravotními indikacemi dojde k úspoře prostředků z veřejného zdravotního pojištění ve výši cca 7 mil. Kč.

- Posunem termínu podání druhé dávky očkovací látky proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím dojde k přechodnému odsunutí nákladů z veřejného zdravotního pojištění po dobu 3 let, a to ve výši 190 000 000 Kč za očkovací látku (při kalkulaci cena za 1 dávku 1 900 Kč a 100 000 dětí v populačním ročníku).

 

A nejlepší nakonec J

Posouzení variant (tj. 0= platný stávající stav, 1= navrhovaná vyhláška):

Varianta 0 :

- neodpovídá současným nejnovějším odborným poznatkům v oblasti vakcinologie,

- nezohledňuje výsledky sérologického přehledu protilátek proti příušnicím,

- kterou se nepodaří zabránit vzniku infekcí u osob, které jsou v jejich riziku. Vedle zdravotního dopadu je třeba si uvědomit i dopad ekonomický, spočívající v nákladech na léčbu infekcí, proti kterým je očkování předkládanou změnou vyhlášky navrhováno nebo v nákladech spojených s léčbou při zhoršením základního onemocnění. 

Varianta 1:

... Žádnou jinou variantu legislativní nebo nelegislativní povahy nelze v praxi aplikovat, neboť fakticky neexistuje jakákoliv jiná, z odborného hlediska myslitelná, varianta, kterou by bylo možné přijmout.

 **************************************************************************************************************************

S přátelským pozdravem

 

Vše nejlepší všem !

 

přeje  RUDA VONDŘICH

http://rozkvet.cz

https://www.facebook.com/ruda.vondrich

https://www.facebook.com/groups/1065685226835698/

 

 PS 1Aktuální vydání ZPRAVODAJE "POZORUHODNÉ ZPRÁVY" naleznete zde

PS 2„ČTENÍ PRO ODPOVĚDNÉHO VOLIČE -  POVINNÁ ČETBA PŘED VOLBAMI

         VŠE, CO BY SI ANDREJ BABIŠ PŘÁL PŘED VÁMI UTAJIT, NA JEDNOM MÍSTĚ"

           zde     http://rozkvet.cz/shop/podstranky_shopu/zlutybaron.htm

Japonská vláda i nadále zakazuje vakcínu MMR
 
Tragická historie vakcíny MMR v Japonsku
 
MMR vakcína byla zavedena v Japonsku v dubnu 1989 a rodiče, kteří odmítli povinnou vakcínu, byli pokutováni. Po třech měsících analýzy si úředníci uvědomili, že jeden z 900 dětí vyvine nežádoucí účinky vakcíny, což je míra, která byla 2000krát vyšší než očekávaná rychlost.
 
Úředníci doufali, že tento problém vyřeší přechodem na jinou verzi vakcíny, avšak nadměrné množství nežádoucích účinků přetrvávalo, přičemž jeden z 1 755 postižených dětí. Testování 125 dětských míšních tekutin potvrdilo, že vakcíny vstoupily do jednoho nervového systému dítěte, a to s dalšími dvěma podezřelými případy.
 
O čtyři roky později, v roce 1993 vláda zrušila očkování MMR proti spalničkám a zarděnkám. Lékař z japonského ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb připustil, že jednotlivé samostatné dávky spalniček a zarděnky stojí dvakrát tolik, aby spravovaly, a obhájil rozhodnutí a uvedl: "ale věříme, že to stojí za to." Ministerstvo zdravotnictví také uvedlo, že zákaz nezpůsobil nárůst počtu úmrtí na spalničky. [4]
 
Japonští úředníci se také zajímali o vakcínu MMR, která způsobuje další případy příušnic, uvádějí početné studie v The Lancet . [5]
 
Kdy (ne)očkovat aneb Autismus, alergie, ADHD a nežádoucí účinky očkování, nová studie
Nežádoucí účinky očkování a zatajování informací v lékařských výzkumech. Opravdu je něco takového v dnešní době možné?  Je kombinovaná MMR vakcína (proti spalničkám, příušnicím zarděnkám), očkování proti Haemophilus influenzae b nebo hepatitidě B účinné? Může očkování způsobovat autismus?
Pokud byste se do mě chtěli hned pustit, že jsem proti očkování, tak vás opravím. Nejsem proti očkování jako takovému, ale polyvalentní vakcíny (tři, šest nebo více látek najednou) nepovažuji za šťastné řešení.

Odvolací soud uznal příčinnou souvislost mezi vakcínou podanou kojenci (šest měsíců) a těžkou encefalopatií a nařídil ministerstvu zdravotnictví kompenzovat rodinu dle zákona 210/92.
..., malá měla naprosto normální vývoj a netrpěla žádnými problémy. Po vakacinaci nastaly poruchy chování a pohyblivosti - jen několik dní po podání druhé dávky vakcíny ... 

http://vaxxed.it/codacons-sentenza-della-corte-dappello-di-milano-smentisce-aifa/

Australští rodiče, kteří nechtějí očkovat své děti, dostanou každý týden pokutu 

Austrálie chystá další nátlak na rodiče, kteří nechtějí očkovat své děti. Toto „tažení“ postupuje napříč Abbottovou vládou a nyní se chystá tyto rodiny potrestat týdenními pokutami.

Žít v současné době v Austrálii a z jakéhokoliv důvodu nesouhlasit s očkováním není vůbec lehkým osudem. Co začalo odstřižením rodin od sociálních dávek a pokračovalo v podobném duchu, nyní končí přímým penalizováním. Začíná to novým upraveným federálním rozpočtem, podle nějž rodiče, kteří děti neočkují, budou čelit speciální dani ve výši 14 australských dolarů týdně.

Změna by měla začít platit počínaje červencem 2018 a cílem je dotlačit co nejvíc lidí, aby nechali děti očkovat, a předešli tak šíření nemocí, jimž se dá předejít. Stejně jako v 80. letech OSN prohlásilo neštovice za vymýcené, Austrálie posléze prohlásila za vymýcené i spalničky.

https://www.casopis-sifra.cz/australsti-rodice-kteri-nechteji-ockovat-sve-deti-dostanou-kazdy-tyden-pokutu/

Na vozíku či o berličkách měla chodit do smrti Marina Bedřichová (32) z Lomnice u Bruntálu. V necelém roce jí diagnostikovali po očkování mozkovou obrnu. Díky rodině a Vojtově metodě ale nemoc překonala. Poslední roky aktivně posiluje a co víc: Dobývá mola na fitness soutěžích!

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-ostrava/473519/marina-prozila-zazrak-porazila-obrnu-a-svym-telem-dnes-dobyva-svet.html

Celoevropská petice za respektování práva na svobodné a informované očkování 

http://www.rozalio.cz/index.php/aktuality/1005-celoevropska-petice-za-respektovani-prava-na-svobodne-a-informovane-ockovani
Děti v Jižním Súdánu očkovaly vrstevníky proti spalničkám, 15 jich zemřelo
2. června 2017 11:30
 
Patnáct malých dětí přišlo v Jižním Súdánu o život po nezvládnuté vakcinaci, během níž očkování proti spalničkám prováděli dostatečně neproškolení lidé, mezi nimiž byly i děti ve věku 12 let. Všem obětem bylo méně než pět let. S odkazem na dnešní prohlášení jihosúdánského ministerstva zdravotnictví o tom informovala agentura AP. http://zpravy.idnes.cz/ockovani-jizni-sudan-smrt-deti-dz5-/zahranicni.aspx?c=A170602_112344_zahranicni_ert

Patnáct malých dětí přišlo v Jižním Súdánu o život po nezvládnuté vakcinaci, během níž očkování proti spalničkám prováděli dostatečně neproškolení lidé, mezi nimiž byly i děti ve věku 12 let. Všem obětem bylo méně než pět let. S odkazem na dnešní prohlášení jihosúdánského ministerstva zdravotnictví o tom informovala agentura AP.https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/79801/pri-nepovedenem-ockovani-prislo-v-jiznim-sudanu-o-zivot-15-deti.html

15 children die after botched measles vaccination campaign in South Sudan

Another 32 children suffered fever, vomiting and diarrhea but recovered, a joint statement by the World Health Organization and the UN children’s agency UNICEF said.

https://www.thestar.com/news/world/2017/06/02/15-children-die-after-botched-measles-vaccination-campaign-in-south-sudan.html

Němci zpřísní pravidla očkování. Ministr chce přísný postup proti rodičům, kteří vakcínu odmítnou

    Ministr zdravotnictví Hermann Gröhe proto prosazuje nový zákon, který by měl zajistit proočkování německé populace dříve, než se v zemi rozšíří vážná epidemie. Chystá přísný postup vůči rodičům, kteří nenechají očkovat své děti.

    Zdroj: http://www.lidovky.cz/zapomenuta-nemoc-opet-utoci-nemci-zprisni-pravidla-ockovani-proti-spalnickam-1h6-/zpravy-svet.aspx?c=A170602_203832_ln_zahranici_ELE

Očkování proti rakovině děložního čípku u chlapců: Není to nesmysl!

Očkování proti rakovině děložního čípku je v Česku dostupné už deset let, dospívajícím dívkám ho hradí pojišťovna. Nově se ale hovoří o tom, že by se měli očkovat i chlapci. Je to hloupost, říkáte si, když děložní čípek nemají? Odborníci si to ale nemyslí.

Více na http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi-zdravi/472720/ockovani-proti-rakovine-delozniho-cipku-u-chlapcu-neni-to-nesmysl.html?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy

 
Všeobecné přeceňování přínosu očkování proti HPV
 
Celkový přínos očkování proti lidským papilomavirům (HPV) je dnes přeceňován. Veřejnost je manipulována k názoru, že právě očkování proti HPV ve věku 9-14 let u dívek zabrání naprosté většině onemocnění a úmrtí na tzv. karcinom děložního hrdla (KDH; rakovina děložního čípku) a dokonce nově i u mužů na anální karconom (AK). Tyto názory však nejsou správné a přesné. Text článku se věnuje čtyřem hlavním důvodům, které objasňují, proč je význam tohoto očkování všeobecně přeceňován. Dale pak odpovídá na otázku možného přínosu očkování proti HPV u chlapců a mužů.http://ockovanihpv.cz/uvod#newslettery

Neočkovat dítě je postihnutelné. Je to ale správně?

Stále více rodičů nenechává naočkovat své děti. I přes to, že očkování je povinné. Většinou se obávají nežádoucích účinků vakcín nebo jednoduše jejich účinnosti nevěří a nechávají ratolest, aby si imunitu získala sama. Co všechno jim může takové jednání způsobit?

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví uvádí, proti kterým nemocem a v jakých termínech jsou rodiče povinni naočkovat své dítě. Je vůbec možné se této povinnosti vyhnout? Ano, možné to je, ale rodiče musí počítat s dohadováním u pediatra, se sankcemi od Hygienické stanice a tresty ze strany Ministerstva školství.

Zdroj: https://www.flowee.cz/woman/deti/1671-neockovat-dite-je-trestne-je-to-ale-spravne

Proč věříme bludům? Často se chováme a myslíme iracionálně, říká Jiří Grygar

    v Českém klubu skeptiků Sisyfos se zděšením zaznamenáváme, že někteří čeští lékaři bojují proti očkování. A naopak se zasazují za zavedení homeopatie hrazené pojišťovnami, nebo takzvané tradiční čínské medicíny.

    Zdroj: http://www.lidovky.cz/kandidat-na-prezidenta-drahos-vi-do-ceho-jde-rika-astrofyzik-jiri-grygar-1am-/lide.aspx?c=A170601_161948_ln_noviny_ELE

Nevědomé ubližování 

Co je nejdůležitější, žádná očkování ani dodávané vitaminy nezocelí vašeho potomka tak jako kontakt s venkovním prostředím. Přirozená imunita je to, o co můžete dítě svým chováním snadno připravit. Okolní svět nabízí podněty, se kterými se musí každý člověk setkat a vytvořit si k nim přirozenou obranyschopnost. Musí se zkrátka naučit znát věci, aby na ně byl organismus připraven.

http://www.idobryden.cz/cteni/nevedome-ublizovani/288396c5-406b-11e7-9afc-005056ab0011/

Pomáhá, nebo ubližuje? NEJVĚTŠÍ MÝTY PANUJÍCÍ kolem OČKOVÁNÍ

Ačkoliv očkování prokazatelně dokázalo zachránit životy milionů dětí, tak se stále častěji objevují nepodložené hypotézy, že s ním souvisí řada komplikací a očkovací látky mohou způsobit různé nemoci. A řada rodičů proto odmítá své potomky nechat očkovat, nebo alespoň očkování oddalují, čímž vystavují riziku nejen je, ale i ostatní děti. V galerii najdete nejčastější mýty, které odpůrci očkování vypouštějí do světa.

http://www.kafe.cz/rodina-a-domov/pomaha-nebo-ublizuje-nejvetsi-myty-panujici-kolem-ockovani-36045.aspx

Další útok farmaceutického průmyslu: Drama s očkováním proti spalničkám. Masožravé rostliny a somálské voodoo v médiích. Chrání vakcíny skutečně proti nemoci? Zapal svíčku za včeličku - pochod pro (ne proti) již tuto sobotu!

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/zdravi/3163-dalsi-utok-farmaceutickeho-prumyslu-drama-s-ockovanim-proti-spalnickam-masozrave-rostliny-a-somalske-voodoo-v-mediich-chrani-vakciny-skutecne-proti-nemoci-zapal-svicku-za-vcelicku-pochod-pro-ne-proti-jiz-tuto-sobotu.htm

Kolik je vlastně poškozených očkováním v ČR?

tisková zpráva

Zastánci a propagátoři současného systému očkování již pod tlakem těch, kteří otevřeně hovoří o poškození po očkování, připouští, že očkování skutečně není bez závažných rizik. Snaží se však vyvolat dojem, že skutečné případy poškození jsou výjimečné, nejvýše pár desítek osob ročně. Podle nich se drtivé většiny lidí poškození po očkování vlastně netýká a ti, u nichž k němu přece jen došlo, se finančně odškodní a vše bude vyřešeno. Proto se až dnes snaží připravit tzv. odškodňovací zákon, který je ve vyspělých demokratických zemích již dlouho běžným standardem. Tento názor je však ve velkém rozporu s realitou, s níž se veřejnost i terapeuti setkávají v praxi. Opravdu vážných a prokazatelných případů poškození v důsledku očkování, které bude stát ochoten odškodnit, lze očekávat nejvýše dvacet ročně, což představuje naprosté minimum očkovaných. To vyvolává dojem, že poškození po očkování je skutečně zanedbatelným rizikem. Poškození dítěte po očkování je přitom zkušeností tisíců rodičů. Jedná se však o poškození, která nejsou natolik závažná, aby dítě trvale diskvalifikovala z normálního života či rovnou upoutala na invalidní vozík. Jsou to objektivní zdravotní p oškození, jen méně klinicky vyjádřená. 

http://www.poockovani.cz/zpravy/clanky/tiskove/20170602021725

Očkování – ano, nebo ne? – Václav Hrabák – Meltingpot 2016 

Publikováno 2. 6. 2017

Seminář v rámci Mezinárodního fóra Meltingpot realizovaného po boku festivalu Colours of Ostrava

https://www.youtube.com/watch?v=8dncsfgcgwM
St0IZGKS-JwvLfXHNcHxiwd7OYbHfoDGzMK1k3y6-I1w4A5TbDuAF8EUy95NIFfq6Czj9lY.jpg

Marketingové hrátky s hliníkem ve vakcínách

 

Tento článek se týká očkování, ale hned na počátku bych chtěla upozornit, že se nechci hádat o tom, zda očkovat či ne. Ráda bych Vám ale ukázala takové malé hrátky s čísly a argumenty, které vypustilo zřejmě nějaké farma marketingové oddělení před rozdělováním ročních prémií.

 

U paní doktorky na nástěnce visel leták o hliníku obsaženém ve vakcínách. To, co jsem si tam přečetla, mě krajně znepokojilo. Leták měl rodiče uklidnit, že hliník ve vakcínách je bezpečný a celé složení očkovacích směsí je úplně v cajku...


Více zde

 

-- 
Nezávislá e-mailová konference o očkování a dalších tématech
 
Zapojte se i do lokálních skupin a zjistěte více informací z vašeho okolí:
Zlínský kraj:
https://groups.google.com/d/forum/ockovani-zlinsky-kraj
Severozápadní Čechy:
https://groups.google.com/forum/#!forum/ockoplus-sz-cechy
Liberecký kraj:
https://groups.google.com/forum/#!forum/liberec_ockovani
--- 
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „Ockoplus“ ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu ockoplus+unsubscribe@googlegroups.com.
Chcete-li do této skupiny přidat příspěvek, zašlete e-mail na adresu ockoplus@googlegroups.com.
Navštivte tuto skupinu na https://groups.google.com/group/ockoplus.
Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout
18485558_222924011538268_1225851050178087056_n.jpg
Švédsko zakázalo povinné očkování s ohledem na „závažné zdravotní obavy“ a na fakt, že to porušuje ústavní občanská práva vybrat si svou vlastní zdravotní péči.

10. května švédský Riksdag (parlament) odmítl sedm opatření, která by zavedla nucené očkování ze zákona s odůvodněním, že „To by porušilo Švédskou ústavu, kdyby snad bylo zavedeno povinné očkování nebo zákonné očkování.“


Více zde:
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10353-svedsko-zakaz-povinne-ockovani

Otevřený dopis spolku ROZALIO politickým stranám s výzvou o deklarování názorové pozice k represivním opatřením vůči zcela či částečně neočkovaným dětem před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

http://www.rozalio.cz/index.php/147-tiskove-zpravy/1001-otevreny-dopis-spolku-rozalio-politickym-stranam-s-vyzvou-o-deklarovani-nazorove-pozice-k-represivnim-opatrenim-vuci-zcela-ci-castecne-neockovanym-detem-pred-volbami-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky

Matka autisty: Svět, ve kterém žije moje dítě, je krásný

Narodil se jako zdravé miminko. Velké problémy přišly až po očkování v roce a půl. „Bylo to jako, když mi někdo položí do postýlky jiné dítě. Můj doposud pohodový syn neustále plakal, později se osypal, dostal antibiotika. Pak začal stáčet oči, třepal ručičkama," vzpomíná na hororové chvíle maminka tří dětí z Pardubicka. O příběh své rodiny se ráda podělila, chce před možnými následky očkování v raném věku varovat i ostatní rodiče, ale příjmení si nepřála zveřejnit.

Zdroj: http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/matka-autisty-svet-ve-kterem-zije-moje-dite-je-krasny-20170404.html

 

Před pár dny byla spuštěna další petiční akce směřující alespoň k částečné dobrovolnosti dosud povinného očkování v ČR. Jedná se o Petici za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

Čtěte více na: http://www.vitalia.cz/clanky/mmr-vakciny-nova-petice-za-dobrovolnost-ockovani-je-spise-opatrna/#ixzz4dGGEfopn

 

 

Neobviňujte neočkované! Očkování proti černému kašli nefunguje, přenáší ho očkovaní

Obviňovat neočkované děti a jejich rodiče z nezodpovědnosti je kratochvílí všeho „provaxu“. Neočkovaní podle nich přenášejí nebezpečné nemoci, proti kterým se očkuje, a mohou tak ohrožovat proočkovaný kolektiv. Možná jsou ještě tací, co si neuvědomují ten paradox, že se přes očkování daných nemocí obávají. Možná se obávají právem, jakou pak ale mají v očkování důvěru?

https://ockovani.wordpress.com/2016/01/28/neobvinujte-neockovane-ockovani-proti-cernemu-kasli-nefunguje-prenasi-ho-ockovani/

 

Očkování proti chřipce může způsobit narkolepsii

 Vědci přišli s překvapivým zjištěním: poruchu spánku zvanou narkolepsie může způsobit očkování proti chřipce. Na jedné z přednášek, která se konala v rámci Týdne mozku, o tom informoval profesor neurologie Karel Šonka.

 

http://www.denik.cz/z_domova/ockovani-proti-chripce-muze-zpusobit-narkolepsii-20170323.html

 

Očkování proti pneumokokům. Vláda se ke změnám staví neutrálně

 

Kabinet zaujal na dnešním jednání neutrální stanovisko k návrhu, který by přinesl změny do hrazeného očkování starších lidí proti pneumokokovým onemocněním.

Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/ockovani-proti-chripce-muze-zpusobit-narkolepsii-20170323.html

 
 

https://www.facebook.com/BrngDwnGvrnmnt/videos/1006941419385531/

 

Aplikace šesti vakcín! Hrozivé zneužití batolete. Le.
 

 
nobel.jpg
 
Dokumentaristka Tereza Reichová se ve svém novém filmu zamýšlí nad otázkami, které si pokládá každý rodič. Zčásti autobiografický dokument s názvem Epidemie svobody zachycuje její vlastní rozhodování, jestli naočkovat, nebo nenaočkovat svou dceru. Civilním stylem točený snímek se poprvé promítal v rámci letošního ročníku festivalu Jeden svět.
 
Nobelovu cenu pro Dr. Andrewa J. Wakefielda!
https://www.change.org/p/nobel-foundation-stockholm-sweden-andrew-wakefield-for-the-nobel-peace-prize

Podpisový formulář (vpravo nahoře) je anglicky, tak pro ty, co anglicky neumí:
First name = křestní jméno
Last name = příjmení
Email = e-mailová adresa
vyberte krajinu (Czech Republic resp. Slovakia resp. Hungary nebo kde vlastně bydlíte...)
Your city = vaše město/obec
I'm signing because... (optional) = chci podepsat, protože... (volitelné)
Share with Facebook friends = sdílet s přáteli na Facebooku
Sign = podepsat (je potřeba kliknout/ťuknout na toto tlačítko, až vyplníte formulář)
Display my name and comment on this petition = Zobrazit mé jméno a komentář k této petici v seznamu podepsaných

Více o Dr. Wakefieldovi zde:
http://www.slobodavockovani.sk/clanky/temy/autizmus/#wakefield
 

Yale School of Medicine: neuropsychiatrické poruchy spojené s očkování

Existují otázky o zvýšeném počtu dětí, které obdržely diagnózu neuropsychiatrické poruchy a jejich spojení s očkování, podle výsledků pilotní případové studie publikované v Frontiers v psychiatrii / dítě a dorostové psychiatrie minulý měsíc.

Studie, která byla provedena podle vědců z Yale University School of Medicine a Pennsylvania State University College of Medicine ministerstvo veřejných věd zdraví, je založen na principu, že imunitní systém hraje klíčovou roli v normálním vývoji mozku a v patobiologii několika neuropsychiatrických poruch. Výsledkem je to, že bylo zjištěno, že autoimunitní a zánětlivé poruchy ovlivňující centrální nervový systém a "časové spojení s podávání různých vakcín."

https://vaccineimpact.com/2017/yale-school-of-medicine-neuropsychiatric-disorders-associated-with-vaccinations/
 
The Introduction of Diphtheria-Tetanus-Pertussis and Oral Polio Vaccine Among Young Infants in an Urban African Community: A Natural Experiment
Søren Wengel Mogensen, Andreas Andersen, Amabelia Rodrigues, Christine S Benn, Peter Aaby

...

"5. Conclusions


DTP was associated with 5-fold higher mortality than being unvaccinated. No prospective study has shown beneficial survival effects of DTP. Unfortunately, DTP is the most widely used vaccine, and the proportion who receives DTP3 is used globally as an indicator of the performance of national vaccination programs.

It should be of concern that the effect of routine vaccinations on all-cause mortality was not tested in randomized trials. All currently available evidence suggests that DTP vaccine may kill more children from other causes than it saves from diphtheria, tetanus or pertussisThough a vaccine protects children against the target disease it may simultaneously increase susceptibility to unrelated infections."
Tato vědecká studie jednoznačně prokazuje pěti násobně vyšší riziko úmrtí dětí očkovaných Infanrixem oproti dětem neočkovaným. Le.
 

Glyphosate, vaccines and fluoride are destroying our spiritual connection

http://www.naturalnews.com/052456_glyphosate_fluoride_spiritual_connection.html
 

Glyfosát, vakcíny a fluorid ničí naše duchovní spojeníhttp://www.nwoo.org/2016/01/01/glyfosat-vakciny-a-fluorid-nici-nase-duchovni-spojeni/

Vakcíny, které zablokují ducha

http://www.svobodavockovani.cz/news/vakciny-ktere-zablokuji-ducha/
 
Hezky souhrnně odkázaných 50 klinických prací s nevhodnými výsledky pro výrobce vakcín.
 
Vztah s pediatrem dítěte má vliv na postup v očkování
Co dítě, to originál. Co dítě, to stejný povinný očkovací kalendář. Něco vám tu nehraje? Komunikujte s pediatrem, povinnost očkovat má totiž různé možnosti.

Čtěte více na: http://www.vitalia.cz/clanky/vztah-s-pediatrem-ditete-ma-vliv-na-postup-v-ockovani/#ixzz4YqVtmgcr
 
Milí priatelia,

  tak som sa dozvedel od Dr. Gatti, že:
  1. Vakcíny vraj skúmajú už 15 rokov, odkedy ich požiadali z nejakej nemeckej firmy, čo vyrába proti-alergické injekcie, s ktorými bolo dosť problémov (nežiaducich účinkov).
  2. Cvakli si to z vlastného vrecka. Tipujem, že inak majú dosť komerčných zákaziek na nano-diagnostiku, takže popri tom utiahnu nejaký-ten nie príliš finančne náročný výskum (rozumej: bez účasti ľudských subjektov).
  3. Skúmali len častice (zoskupenia atómov či molekúl), nie jednotlivé atómy a molekuly, takže ak ortuť netvorí vo vakcínach zhluky, nemohli ju objaviť, aj keď tam je. Je veľmi dobre možné, že to je práve takto, že thiomersal (čoby etylortuť-thiosalicylát) tam tie zhluky nerobí, neformuje kryštály, a tak to ten ich FEG-ESEM mikroskop nenájde.
  4. Je vraj nezmyselné u nanočastíc riešiť ich celkovú hmotnosť, lebo pre ne neplatí Paracelsovo pravidlo (liek vs. jed je otázka veľkosti dávky). Takže ich to ani nenapadlo určovať. Odporučila mi dve svoje knihy o nanopatológii, ktoré sa mi podarilo stiahnuť, tak môžem záujemcom poskytnúť.
  5. Povolenie na preklad som dostal a už som to aj preložil, viď príloha. Navyše vyšiel už o tom v slovenčina aj článok:
https://vedomec.com/2017/02/06/najnovsia-studia-zistila-ze-vsetky-skumane-vakciny-boli-kontaminovane/
 
Pekný deň Vám zo Žiliny praje
--
Ing. Marián FILLO
 
PUTIN: ZÁPADNÍ VLÁDY ZOTROČUJÍ LIDSTVO VAKCÍNAMI

Způsobují nevratné poškození mozku a nervového systému. Tyto vakcíny jsou aplikovány v ČR...i v SR...!!"

http://yournewswire.com/putin-western-governments-are-enslaving-humanity-through-vaccines/

 

OČKOVÁNÍ V RUSKU JE NEPOVINNÉ

https://www.angloinfo.com/how-to/russia/moscow/family/babies-children

 

Na tomto veskrze nesmyslném nařízení mne zaujalo několik hledisek. (nařízení ZDE)

 

1. Dítě příjímané do školky či jiného kolektivního zařízení mají mít potvrzení pediatra buď o tom, že je dítě proti infekcím imunní, nebo že jsou proočkovány nebo že očkovány být ze zdravotní indikace nemohou. T toho plyne, že vůbec nejde o jakousi ochranu očkovaných dětí, nýbrž jde o stupidní, buzerující a alibistickou úředničinu. Navíc podporující zdravotnický terorizmus ohl. povinné vakcinace. 

 

2. Tato pravidla padají dnem, kdy je totéž děcko do kolektivu nastoupit ze zákona poviné. Pak už se na kolektivní ochranu kašle. 

 

Le.

 

 
Měli by lékaři nosit dresy s logy firem, které je sponzorují a podplácejí?
Všech 6 firem, jejichž loga vidíte na bílém plášti lékaře na obrázku níže, vyrábí vakcíny:
Zároveň jsou všechny tyto firmy v žebříčku 10 největších farmaceutických firem světa:
Nosí váš pediatr na svém pracovním oděvu logo GlaxoSmithKline (a případně ještě Pfizer nebo Sanofi), protože vakcíny od právě této firmy (firem) prakticky týden co týden píchá do dětí a protože právě tyto firmy notoricky sponzorují prakticky všechny vzdělávací akce o očkování pro lékaře z Česka?
 
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
MUDr. Ludmila ELEKOVÁ:
"Zdravé dítě není samozřejmost" (Meduňka 6, 7, 8 a 9/2016)
DOPLNĚNA 3. a 4. část
"Děti narozené císařským řezem nebo děti, jejichž matky nebo ony samy dostaly antibiotika a děti neúplně kojené od prvních dnů, jsou další rizikovou skupinou. Patří sem i děti, které stihnou před prvním očkováním onemocnět infekční nemocí, přestože jsou očkovány, děti s ekzémem, děti rodičů s alergiemi nebo autoimunitním onemocněním. Příliš často je očkování přesáhne jejich toleranci a spustí se alergie nebo dokonce autoimunita, může se narušit nervový vývoj.
 
    Toto nejsou jen mé názory, zastávají je i jiní významní odborníci, kteří vidí souvislosti. Je to názor odporující konvenční medicíně. A dlouho jí ještě odporovat bude, nikoli proto, že by konvenční většina měla pravdu a ti druzí přeháněli. Spíše proto, že plné přijetí důsledků, které to má, by zásadně narušilo současnou praxi. Představte si, že by každý pediatr takto posoudil každé novorozené dítě a u všech rizikových (IVF, alergie, autoimunita v rodině, císařské řezy, antibiotika, nedonošenost, odchylky od vývoje) by očkování odkládal nebo dokonce kontraindikoval. Podle posledních vědeckých poznatků by tak učinit měl. Dov edete si představit, co by to udělalo s proočkovaností, kterou se snaží doslova za každou cenu udržet v mylném přesvědčení, že jinak vypuknou epidemie?
 
    V tom je problém: očkování bylo zavedeno pro jinou populaci, která nemá tak plošně a masivně narušené vyzrávání imunitního systému a která na něj v naprosté většině reagovala standardně. Zranitelných jedinců, kteří to nezvládli ani tehdy a byli poškozeni, bylo opravdu relativně málo. Tak málo, že si leckdo řekne: my jsme přece taky byli očkováni a nic nám nebylo. Lékaři stále tvrdí, že nežádoucí účinky jsou vzácné, že těch jedinců, kteří mají být kontraindikováni, je minimum atd. V praxi pak vidíme, že se očkuje snad každý, kdo ještě dýchá. Epileptici, děti s neurologickým poškozením, alergici, nemocní s autoimunitn&i acute;m onemocněním, děti pár měsíců po onkologické léčbě, i jedinci, u kterých bylo konstatováno poškození předchozí vakcínou nebo kteří na ni měli evidentní alergickou reakci. Postupuje se způsobem, který by nikdo nepoužil, kdyby šlo o reakci na jakýkoli jiný lék."
 
Otvorený list 120 talianskych lekárov: „Neočkované deti sú zdravšie“
„Záver tohto otvoreného listu je nečakaný a prekvapivý:
 
    „Neočkované deti sa javia byť nepochybne a všeobecne zdravšie, menej náchylné na prenosné choroby dýchacích ciest, menej náchylné na žalúdočno-črevné ochorenia a na chronické choroby, menej náchylné na neurologické a behaviorálne poruchy, rovnako tak tieto deti len zriedka užívajú lieky a zriedka podstupujú chirurgické zákroky.“
 
    Podpísaní lekári to myslia vážne, a preto sú pripravení zúčastniť sa výskumu, usporiadaného Štátnym zdravotným ústavom, v ktorom by sa „najprísnejším vedeckým spôsobom“ porovnal zdravotný stav úplne zaočkovaných detí so zdravotným stavom detí nikdy neočkovaných.“
 

Mezinárodní festival dokumentárních filmů 25. až 30. října 2016 v Jihlavě uvede dokument Terezy Reichové o očkování Epidemie svobody, v němž si klade otázku, zda má o zdraví dětí rozhodovat jejich rodič, nebo stát.

„Po porodu dcery jsme propadli panice, že se nebudeme umět zodpovědně postavit k dětskému očkování. Měli jsme strach, že se necháme ovlivnit okolím, kde jsou jak ti, co vůbec neočkují, tak ti, co očkují na vše možné. Rozhodli jsme se natočit film o tomto rozhodování. Již po dvou měsících příprav bylo jasné, že téma samotného očkování je ta nejméně důležitá věc,“ říká o svém filmu Tereza Reichová, která se svým mužem na podzim loňského roku v souvislosti s odkládáním nebo odmítnutím povinného očkování zažalovala stát. Program a více informací https://www.facebook.com/MFDFjihlava/< /a>

 

 

http://www.dokument-festival.cz/database/movie/28821%7CEpidemie-svobody
 
 
O celoplošném zavedení třetí dávky v dospívání se v ČR neuvažuje, zdravotní pojišťovny ji nehradí, ale rodiče ji mohou svým dětem zaplatit. Mimořádně byla zatím aplikována před šesti lety. Pouze v rámci očkování na regionální úrovni jako protiepidemické opatření při poměrně velké epidemii příušnic v Ústí nad Labem.

Zdroj: http://relax.lidovky.cz/ockovani-nekdy-nestaci-navzdy-objevuje-se-cim-stale-vice-pripadu-priusnic-15z-/zdravi.aspx?c=A161017_111521_ln-zdravi_ape

 
Vědec zjistil, že většina vakcín na trhu obsahuje Glyfosate od Monsanta. Největší množství je mimochodem v MMR vakcínách... http://www.naturalblaze.com/2016/09/another-vaccine-bombshell-glyphosate-think-monsantos-roundup-confirmed-in-most-vaccines.html
 
CDC Problémy varování o dva nové léky, které mohou způsobit Stevens-Johnsonův syndrom CDC vydala varování dnes o dva léky, které mohou způsobit Stevens-Johnsonův syndrom a další reakce. Jeden lék se používá zejména u dospělých pacientů, kteří trpí problémy s očima, a druhý je vakcína pro děti.
Vakcína MMRV proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám-plané neštovice bylo prokázáno, že děti mají febrilní záchvat během 7-10 dnů po obdržení injekce. Febrilní záchvat je záchvat způsobený vysokou horečkou. Přibližně jeden z pěti dětí také dojít k nežádoucí účinky, včetně vyrážky, bolestivost a otok v místě vpichu. Alergické reakce vedoucí k Stevens-Johnsonův syndrom, pokud se neléčí ihned může být fatální. Protože existuje tolik vakcíny v jednom záběru, je často obtížné určit příčinu alergi ckých reakcí a vedlejších účinků.


http://dailyrecords.co.uk/two-new-medications-cause-stevens-johnson-syndrome/

 
 

Známý americký lékař z Kalifornie byl obviněn ze zanedbání péče za to, že napsal děcku s reakcemi na očkování kontraindikaci (medical exemption). V článku jsou citováni i jiní lékaři a ta situace je stejná jako u nás, neuznávají se NÚ a když už doktor přijde na to, co jsou vakcíny za svinstvo, svoje děti neočkuje, ale jinak drží hubu a krok. Pár "statečných" se ozvalo na podporu dr. Searse.

 

 http://reset.me/story/doctors-disagree-with-charges-against-dr-bob-sears-assert-vaccine-safety-is-a-concern/
 
 

Organizovaný zločin funguje i přes WHO - tedy Světovou zdravotnickou organizaci!! Le.

 

 

Tato studie prokazuje příčinou souvislost mezi očkováním prosti hepatitidě B v kojeneckém věku a vyšší výskytem autizmu u bílých amerických chlapců.  Le.

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058170
 
V Číně provedli studii, kde porovnávali účinek vakcíny proti chřipce oproti placebu (opravdovému placebu, tj. slané vodě). Co zjistili, děti očkované trivalentní inaktivovanou vakcínou proti chřipce měli zvýšené riziko, že onemocní jinou virovou respirační infekcí. Závěr je takový, že čkovanci mohou dočasně ztratit nespecifickou imunitu, která chrání proti různým respiračním virům.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3404712/
 
Obšťastník KOČKODAN
Satirický měsíčník - obšťastník KOČKODAN - si všímá kuriozit, zákulisí a reálií z oblasti očkování a vakcinace. Vše doplňuje o ryzí fikci a nápady, aby tragikomedie současného stavu byla přeci jen o něco veselejší.
 
https://www.facebook.com/groups/1029393213775569/
Právě v rámci preventivní prohlídky v 18. měsíci života by měli rodiče dětí, u nichž podezření na autismus existuje, vyplňovat dotazník, který má odpovědět na důležité otázky. TAKŽE AŽ PO VŠECH POVINNÝCH VAKCÍNÁCH..........
 
https://tadesco.cz/prohlaseni-odpovednosti-lekaru-pri-ockovani/

Přehled hliníkovo-autistických studií v originále (angl.)
https://healthcareinamerica.us/did-chinese-scientists-find-autisms-missing-puzzle-piece-2d50be5b9122

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XgM3WhRkslI
xzbkvjr1KpadUJANbXcL4WkdI_ywpjh2siY-_zRiXP0SkISzijr9VV_y4TTr_m1ARgr5TDA.jpg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XgM3WhRkslI
Organizace spojených národů připouští, že nejnovější vypuknutí polio v Sýrii bylo způsobeno vakcínami proti obrně
 
Mainstreamová média propagují chemické násilí proti dětem

Krátký dokumentární film, který ukazuje jak hlavní sdělovací prostředky, ovládané farmaceutickým průmyslem propagují chemické násilí proti dětem s použitím myšlení-ovlivňujících léků, farmaceutických výrobků a také nebezpečných součástí očkování, jako je na příklad rtuť, což je mozek-ničící nervový jed. 
Další italské město se masově bouří proti očkovacímu teroru...
Další italské město se masově bouří proti očkovacímu teroru...

Miliony Italů povstali proti povinnému očkování. A co my??? Le.

http://yournewswire.com/millions-italians-mandatory-vaccination/

HNoBI3RCCwDQZl77jitQxOZ42EFyxgLMpI-sEnjT2fBPPjDujeipyuAXqpnso7YlyS_CsUc.png
 
http://www.zdravotnickydenik.cz/2017/06/nejsou-vedecke-dukazy-nevadi-i-lze-vakciny-vinit-nemoci-rozhodl-soudni-dvur-eu/
http://echo24.cz/a/wPX23/epidemie-spalnicek-se-siri-dal-rodicum-hrozi-za-odmitnuti-ockovani-pokuta#XhAFRIl6QzdXJx7Z.01
 

Dokumentární film „Proočkovaní: od zatloukání ke katastrofě“ („VAXXED: from cover-up to catastrophe“) / 2016 / české titulky

 

http://www.svobodavockovani.cz/news/dokumentarni-film-proockovani-od-zatloukani-ke-katastrofe-vaxxed-from-cover-up-to-catastrophe-2016-ceske-titulky/

 
Stanovisko Společnosti pacientů s následky po očkování k odvolání prof. R. Prymuly z pozice ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové - http://www.poockovani.cz/zpravy/clanky/20160703233039
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one